Aquarium World


Freshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 

Colisa lalia (Hamilton, 1822)

Populærnavn:
Colisa lalia, hannDverggurami

Synonymer:
Colisa lalius

Systematisk tilhørighet:
Familie: Belontiidae (guramier)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Vidt utbredt i India og Pakistan. Opprinnelig beskrevet fra Ganges-området.

Størrelse:
4-5 cm. Viltfangede stammer blir gjerne noe mindre, noen akvariestammer blir større.

Vannverdier:
GH = 4 til 8 °dH
pH = 5,8 til 7,2
Temperatur = 22 til 30 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende, men setter pris på et innslag av vegetabilske næringsemner. Aksepterer villig tørrfôr.

Generell beskrivelse:
Blant de vakreste akvariefiskene, og en velkjent klassiker som ble importert til Europa første gang allerede i 1903.

Hannen er betydelig mer fargerik enn hunnen, med sine sterke røde og blå striper mot hennes nokså ensfargede gråbrune kropp. Det er etterhvert fremavlet mange forskjellige avlsformer, som f.eks. ensfargede blåturkis og den såkalte 'neon'-varianten som har enda mer intense fargestriper enn viltformen.

Dvergguramien er en svært fredelig og litt sky fisk, som absolutt bør holdes sammen med andre rolige og fredelige fisker. Ha gjerne tett beplantning og litt mørk bunn. Flyteplanter er ypperlig, både for å gi fiskene trygghet, og for å skaffe forankring for skumredet som hannen bygger for eggleggingen.

Hannen passer egg og de nyklekkede ungene (hunnen jages bort umuddelbart etter gytingen). Yngelen klekkes etter 20-30 timer, og oppholder seg ytterligere 3-5 dager i skumredet hvor de lever av plommesekken. Når de er frittsvømmende kan de fôres med infusorier, og senere med nyklekket artemia.

© 1999, Aquarium World