Aquarium World


z
Freshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Ctenopoma acutirostre Pellegrin, 1899

Populærnavn:
Ctenopoma acutirostreLeopardbuskfisk; Leopard-klatrefisk; Afrikansk klatrefisk

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Anabantidae (klatrefisker)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Zaire (Vest-Afrika)

Størrelse:
Inntil 18 cm, vanligvis noe mindre.

Vannverdier:
GH = 2 til 6 °dH
pH = 6,5 til 7,5
Temperatur = 22 til 30 °C

Fôr:
Rovfisk som i naturen overveiende lever av småfisker og større insekter, krepsdyr. Setter pris på kjøttfullt levende og frosset fôr (småfisk, reker, mysis, meitemark, m.V.). Vil vanligvis også kunne tilvennes tørrfôr i større biter.

Generell beskrivelse:
Leopardbuskfisken er en slektning av de fargerike og etterspurte guramiene, f.eks. Colisa lalia - dvergguramy. Til forskjell fra disse er den imidlertid både rovgrisk og temmelig storvokst. For de fleste akvarister er leopardbuskfisken også for kjedelig i fargen til å være særlig interessant.

Kjedelig farge, grådighet og stor størrelse forhindrer imidlertid ikke at Ctenopoma acutirostre kan være en spennende fisk for et spesialakvarium. I et akvarium på et par hundre liters størrelse, i selskap med andre, store og rolige fisker kan den komme til sin fulle rett. Innred akvariet med mange trerøtter, litt mørkt bunnlag og svak belysning.

Unngå forstyrrelser og brå bevegelser utenfor akvariet, da arten er temmelig sky og har vanskelig for å trives i urolige omgivelser.

© 2000, Aquarium World