Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 

 

Paracheirodon innesi (Myers, 1936)

Paracheirodon innesiPopulærnavn:
Neontetra; Neon.

Synonymer:
Hyphessobrycon innesi

Systematisk tilhørighet:
Familie: Characidae (tetraer)
Orden: Characiformes (karpelakser)

Utbredelse:
Sør-Amerika; Øvre Amazonas (Rio Solimoes) mellom Letitia og Iquitos; Rio Purus.

Størrelse:
Maks. 4 cm, vanligvis noe mindre.

Vannverdier:
Viser generelt stor toleranse overfor varierende vannverdier, men bør ideellt sett holdes innenfor nedenstående områder:
GH = 1 til 2 °dH
pH = 5,5 til 7,0
Temperatur = 20 til 28 °C

Fôr:
Lever i naturen overveiende av planktoniske og bunnlevende smådyr (evertebrater). Aksepterer et bredt utvalg av erstatningsfôr i akvarier, inklusive de fleste typer tørrfôr.

Generell beskrivelse:
Livlig stimfisk som holder seg mest i de midtre og nedre deler av akvariet. Ytterst fredelig og fordragelig, og vel egnet for hold i selskapsakvarier. I likhet med andre stimdannende tetraer bør man holde minst 6-8 individer sammen for at de skal trives. For at den skal komme skikkelig til sin rett behøves imidlertid langt flere individer; - en stim på 100-200 eksemplarer er et flott skue i et stort akvarium.

Du kan lese om kjønnsforskjeller hos tetraer ved å følge denne linken.

Neontetraen er en av de mest populære og utbredte akvariefisker, og har vært i handelen siden 1936. Arten ble oppdaget i Amazonas av den franske samleren Auguste Rabaut, som også var den første til å bringe levende eksemplarer til Europa (Paris). Derfra ble noen eksemplarer re-eksportert til USA, hvor den berømte akvariebok-forfatteren William T. Innes fikk fatt på dem. Innes, på sin side, sendte noen eksemplarer til ichtyologen (=fiskeforskeren) George S. Myers som beskrev arten under det vitenskapelige navnet Hyphessobrycon innesi - til Innes' ære. Så lett kan det altså være å få en fisk oppkalt etter seg!

Det hører ellers med til historien at den aller mest berømte transporten av akvariefisk som noen gang har forekommet, gikk med luftskip (Zeppeliner) fra Europa til Lakehurst ved New York i juli 1936. Det dreide seg om kun seks individer av neontetra (hvorav fire ankom døde) beregnet for Shedd Aquarium i Chicago. Aldri, hverken før eller siden, skal det ha vært så mye oppstyr i forbindelse med en sending av akvariefisker. Folk gikk mann av huse, og pressen stilte mannsterkt opp for å forevige ankomsten av "verdens vakreste fisker, oppkalt etter en amerikaner".
(Kilde: LADIGES, W., 1973: Schwimmendes Gold vom Rio Ukayali. Engelbert Pfrien Verlag, Wuppertal, 88 s.)

© 1999, Aquarium World