Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Cyphotilapia frontosa (Boulenger, 1906)

Populærnavn:
Cyphotilapia frontosaPukkelhodecichlide; Frontosa; Tanganyika-sebracichlide.

Synonymer:
Paratilapia frontosa

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Tanganyikasjøen i Østafrika.

Størrelse:
30 cm. I meget sjeldne tilfeller 35-40 cm.

Vannverdier:
Krever, som andre Tanganyikacichlider, hardt og alkalisk vann:
GH = 10 til 20 °dH
pH = 8,0 til 8,5
Temperatur = 24 til 28 °C

Fôr:
Lever i naturen overveiende av fisk og større virvelløse dyr, som reker og krabber. Tar mange typer erstatningsfôr i akvarier, inkl. tørrfôr. Bør få tilskudd av kjøttfull føde som fiskekjøtt, muslinger, reker, etc.

Generell beskrivelse:
En av de største Tanganyikacichlidene, men allikevel relativt fredelig. Regn dog med at den spiser andre fisker som er små nok til å svelges hele.

Holdes best i grupper (en hann med 4 eller flere hunner til harem), i akvarier på minst 500 liter.

Munnruger, hvor hunnen ruger eggene. Sjelden mer enn 50 egg i hvert kull. Egg/yngel ruges i munnen i 5-6 uker.

© 1999, Aquarium World