Aquarium World











Freshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Cyrtocara moorii Boulenger, 1902

Populærnavn:
Cyrtocara mooriiBlå delfincichlide

Synonymer:
Haplochromis moorii

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Malawisjøen i Østafrika. Finnes utbredt mer eller mindre i hele sjøen, men er mest tallrik i de sørligste områdene. Er også påvist i nabosjøen Lake Malombe; der formodentlig utsatt.

Størrelse:
25 cm.

Vannverdier:
Krever, som andre Malawicichlider, alkalisk vann som også bør gjøres hardere enn hva som vanligvis er tilfellet med norsk ledningsvann:
GH = 5 til 20 °dH
pH = 7,5 til 8,5
Temperatur = 24 til 28 °C

Fôr:
Lever overveiende av smådyr (evertebrater som mark og krepsdyr) som lever på og i sandbunn. Graver lite selv, men følger i naturen etter andre mer aktivt gravende arter og snapper føde fra disse. Aksepterer de fleste former for erstatningsfôr i akvariet, inklusive grovt tørrfôr i pellets, tablett og granulatform. Også levende og frosset fôr.

Generell beskrivelse:
Stor, vakker og iøynefallende Malawicichlide med praktfull blåfarge. Små, ikke kjønnsmodne individer - slik man vanligvis finner dem i handelen - er imidlertid temmelig grå og triste i fargen. Kjønnsmodne individer i lekedrakt er like strålende blå, uansett kjønn. Likeledes utvikler begge kjønn en stor pannepukkel med alderen. Det er i det hele tatt vanskelig å se kjønnsforskjell på individer av C. moorii.

Atferden med å følge andre cichlidearter (bl.a. Lethrinops-arter) for å snappe matorganismer som disse graver opp av sanden er så utpreget at det nærmest foreligger et symbiotisk forhold. Cyrtocara moorii klarer seg likevel greit i akvarier, hvor de fôres regelmessig, uten en slik vertsart.

Munnruger, hvor hunnen ruger eggene. Hannen er polygam og leker ofte med 2-3 hunner i rask rekkefølge.

I forhold til størrelsen er Cyrtocara moorii en ganske fredelig cichlide. Hanner er revirhevdende, men i mindre grad enn de fleste andre Malawicichlider. C. moorii graver forholdsvis lite og lar ofte t.o.m. planter stå i fred. Som med fisk flest, må man regne med at den vil spise andre fisker som er små nok til å svelges hele.

© 1999, Aquarium World