Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Microgeophagus ramirezi (Myers & Harry, 1948)

Populærnavn:
Microgeophagus ramireziSommerfuglcichlide

Synonymer:
Apistogramma ramirezi; Papiliochromis ramirezi

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Venezuela og Colombia. Første gang beskrevet fra Orinocofloden i Venezuela.

Størrelse:
7 cm. Noen stammer av akvarieodlede dyr blir mindre, andre faktisk større.

Vannverdier:
Typisk bløtvannsart:
GH = 2 til 5 °dH
pH = 6,0 til 7,0
Temperatur = 22 til 26 °C

Fôr:
Blant de fisker som kan være kresen i kosten, men vil vanligvis lære seg til å ta tørrfôr. Alternative fôrkilder er levende og frosne mygglarver, artemia, dafnier m.v.

Generell beskrivelse:
Utrolig vakker, men noe ømtålig, parlevende fisk. Bør holdes sammen med andre fredelige og rolige fisker.

Intensiv, ukritisk avl har ført til at det finnes en hel del dårlige stammer på markedet, kjennetegnet f.eks. av dårlige farger, liten størrelse og generelt dårlig helse/livskraft. Noen skruppelløse oppdrettere benytter generell tilførsel av mannlige kjønnshormoner under oppveksten får å få størst og kraftigst mulige individer - med påfølgende sterilitet som resultat.

Artens vitenskapelige navn har blitt svært mye diskutert gjennom de senere år, og det er fremdeles ingen absolutt enighet om hvorvidt Papiliochromis eller Microgeophagus er det riktige slektsnavnet.

Du kan lese om kjønnsforskjeller hos sommerfuglcichlider ved å følge denne linken.

© 1999, Aquarium World