Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Neolamprologus leleupi (Poll, 1956)

Populærnavn:
Neolamprologus leleupiSitroncichlide

Synonymer:
Lamprologus leleupi

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Tanganyikasjøen i Østafrika.

Størrelse:
10 cm.

Vannverdier:
Krever, som andre Tanganyikacichlider, hardt og alkalisk vann:
GH = 10 til 20 °dH
pH = 7,5 til 8,5
Temperatur = 24 til 28 °C

Fôr:
Typisk føde i naturen er små virvelløse dyr (krepsdyr, mark, etc). I akvariet aksepteres de fleste sorter erstatningsfôr, inklusive flakfôr og pellets. For optimal trivsel bør fôret imidlertid varieres med noe frosset og/eller levende fôr. For å utvikle den flotte fargen, behøves karotinholdig fôr (hoppekreps, reker, Tetra Rubin™, og annet fargeforsterkende tørrfôr).

Generell beskrivelse:
Forholdsvis fredelig og utrolig vakker cichlide som imidlertid krever hardt og alkalisk vann for å trives. De mest tilpassede akvariestammene, som har blitt oppdrettet i fangenskap i mange generasjoner, kan dog vanligvis tilpasses noe bløtere (hardhet ned til 5-6 °dH) og surere (pH ned til 7,0) vann.

Akvariet bør innredes med mange steiner (klippeformasjoner) som gir huler som skjulested og gyteplasser for fiskene. Sitroncichliden danner monogame par og utvikler såkalte foreldrefamilier - hvor eldre yngel hjelper til med å vokte og forsvare sine yngre søsken. Et matchet par og deres avkom går bra sammen i et akvarium, mens flere kjønnsmodne individer i samme kar vanligvis fører til store stridigheter. Kombinasjon med andre Tanganyika-cichlider, som ikke ligner alt for mye av utseende, går stort sett greit.

Vær oppmerksom på at fargen på denne arten varierer en hel del, avhengig av fangststed/opprinnelsessted i Tanganyika-sjøen. Den intense gulfargen på individet ovenfor er typisk for individer fra sentrale deler av sjøen, omkring Karilani Island i Tanzania. Det finnes også stammer som er nesten ensfarget brunsvarte.

Se et større og bedre bilde av sitroncichliden, i størrelser egnet for bruk som wallpaper på PC'en, ved å følge denne linken.

© 2000, Aquarium World