Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Pterophyllum scalare (Lichtenstein, 1823)

Populærnavn:
Pterophyllum scalare, marmorert avlsformScalare; Akvariets Konge.

Synonymer:
Pterophyllum eimekei

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Sør-Amerika; fra Amazonas' munning (Belèm) vestover til de peruvianske Andesfjellene (Lago Cashiboya, Yarinacocho); Amazonas' bifloder (bl.a. Xingu, Tapajos, Rio Araguaia, Rio Negro); Guyana (Essequibo).

Det aller meste av scalarer som omsettes i dag er akvariestammer som, i større eller mindre grad, er endret i forhold til viltformen.

Størrelse:
15 cm.

Vannverdier:
GH = 2 til 5 °dH
pH = 6,0 til 7,5
Temperatur = 24 til 30 °C

Fôr:
Ganske uproblematisk i fôringen (aksepterer lett tørrfôr og frossenfôr av mange slag), men setter pris på tilskudd av levende fôrdyr som mygglarver, dafnier, tubifex, enchytræer, meitemark, etc. Mysis (pungreker) er også et glimrende fôrtilskudd for scalarer.

Generell beskrivelse:
Det er ikke uten grunn at scalaren hurtig fikk tilnavnet "Akvariets Konge". En så majestetisk fisk skal man ellers lete lenge etter. Til tross for at den er en relativt stor cichlide, er den også forbausende fredelig og rolig, men fisker som er små nok til å svelges hele (f.eks. neontetra og guppy) er alikevel aldri helt trygge sammen med scalarer.

Scalaren har vært en velkjent og etterspurt akvariefisk helt siden førsteimporten til Tyskland i 1909, og den stripete viltformen har nærmest blitt synonym med akvariehobbyen. Dette kan man ikke minst se ved at en mengde akvarieklubber og akvariebutikker over hele verden har den i sin logo. I dag
Scalaren, slik vi husker den fra akvaristikkens barndom. Reprodusert etter gulltrykk på omslaget til INNES, W. (1921): Goldfish Varieties and Tropical Aquarium Fishes. Innes & Sons, Philadelphiablir det imidlertid stadig sjeldnere å se viltformen, til fordel for menneskeskapte avlsformer i andre farger; eksempelvis 'marmorert', 'sort', 'zebra', 'ghost', 'gull', 'halvsort', 'leopards', osv. I tillegg er det fremavlet slørfinnede former av de fleste fargevariantene og viltformen.

I utgangspunktet er det ikke så galt med avlsformer, mange av dem kan være riktig vakre, men mer beklagelig er det at den store etterspørselen gjør at mye av fisken som kommer på markedet er deformert med skjev vekst, knekkede finner, dårlige farger etc.

For den som ønsker kvalitetsscalarer finnes det ennå slike å få tak i, både fra oppdrett og fra villfangst - men de koster mer. Vær kritisk ved ditt kjøp av fisk - akvariehobbyen får den kvaliteten vi fortjener!

Du kan lese om kjønnsforskjeller hos scalarer ved å følge denne linken.

© 1999, Aquarium World