Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Symphysodon X aequifasciatus Pellegrin, 1903

Symphysodon X aequifasciatus, hybriddiskusPopulærnavn:
Diskus (hybriddiskus)

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cichlidae (cichlider)
Orden: Perciformes (abborlignende)

Utbredelse:
Stamformen er utbredt i Amazonas-området, Sør-Amerika. De mest etterspurte diskus på dagens marked er menneskeskapte hybrider.

Størrelse:
Inntil ca 20 cm, men varierer mye mellom de ulike stammene.

Vannverdier:
Utpreget bløtvannsfisk som ønsker svakt surt vann og høy temperatur.
GH = 1 til 3 °dH
pH = 5,5 til 7,0
Temperatur = 28 til 32 °C

Fôr:
Kan være vanskelig å fôre korrekt ettersom fiskene ofte er kresne og har en tendens til å få en forkjærlighet for en bestemt fôrtype, med feilaktig og for ensidig ernæring som effekt.

Levende fôr av mange slag (f.eks. dafnier, utvokst artemia, mysis, enchytræer, meitemark, mygglarver), frossenfôr av tilsvarende fôrdyr, og fôrblandinger sammensatt av f.eks. oksehjerte, rekekjøtt, spinat, eventuelt med tilsetning av ekstra vitaminer. Det kan være vanskelig å få diskus til å akseptere tørrfôr, men forsøk gjerne med f.eks. Tetra Bits™. Dersom man får fiskene til å ta tørrfôr er det en god metode for å sikre at de får i seg nødvendige vitaminer og mineraler.

Generell beskrivelse:
Diskus er generelt temmelig krevende fisker, men slett ikke så håpløst vanskelige som ryktet ofte vil ha det til. De viktigste feil som kan være årsak til at mange akvarister har problemer med diskus er f.eks. feil vannkvalitet (pH, GH, temperatur), for stor organisk belastning på vannet (forurensende fôring, utilstrekkelig filtrering, for sjelden utskifting av vann), og for ensidig fôring med påfølgende mangelsykdommer. Enklest er det å holde diskus om de får et stort akvarium (minst 200 liter for ett par, pluss ca 50 liter pr fisk utover dette); alene eller sammen med mindre og rolige, fredelige fiskearter. Delvannbytter bør foretas hyppig; mange diskusoppdrettere skifter så mye som 10-30% daglig!

De ville diskusenes systematikk er uoversiktlig og til dels forvirrende. Man opererer vanligvis med to arter; Symphysodon aequifasciatus og Symphysodon discus, som igjen kan deles i et antall underarter. Bortsett fra viltfangede diskus, kommer imidlertid flertallet av de diskus som omsettes i dag fra akvariestammer som har blitt foredlet gjennom mange generasjoner. I stor grad har man krysset individer av begge arter med hverandre for å overføre verdifulle genetiske egenskaper. De fleste akvariestammer kan derfor ikke regnes som rene arter, men ettersom hoved-blodlinjen vanligvis kommer fra S. aequifasciatus er det hensiktsmessig å benytte det navnet - med en innskutt 'X' for 'hybrid' (= Symphysodon X aequifasciatus).

De aller fleste menneskeskapte diskussorter som finnes er variasjoner av noen få grunntyper. Hvordan man trekker grensene mellom dem er (i noen grad) subjektivt, men man kan stort sett sortere dem i følgende:


Diskus, hovegruppe 1 Variasjoner av brune former, hvor kroppen overveiende er brun eller rødlig, med bare få striper i blått/grønt/turkis. Noen av variantene som kalles noe med "golden" eller "red" hører også naturlig hjemme i denne gruppen, men flertallet av disse er avledet fra 'pigeon blood' varianter (se nedenfor).

Diskus, hovegruppe 2 Blå/grønne/turkis varianter med striper. Stripene kan være få eller mange, tynne eller brede, eller eventuelt delt opp i flekker; og bunnfargen kan være brun eller rødlig. Opprinnelig ble disse stort sett markedsført som turkis diskus (Turquoise). Her vil jeg også plassere såkalte 'snake skin' og de fleste av de som heter noe med "spotted".

Diskus, hovegruppe 3 Blå/grønne/turkis varianter med mer eller mindre heldekkende farge. Opprinnelig ble disse stort sett markedsført som 'cobalt blue' eller 'solid blue', men etterhvert finner vi også navn som f.eks. 'blue diamond', 'blue cover', 'blue knight', 'blue haven', 'true blue', m.v.

Diskus, hovegruppe 4 Pigeon Blood varianter. Pigeon Blood oppsto som ny variant i Thailand (tror man), og representerte noe helt nytt ved at dyrene var så bleke og relativt fargeløse i forhold til de fleste andre diskus. Senere har de blitt krysset inn med andre former for å produsere mer fargerike varianter, med elementer fra f.eks. turkis diskus. 'Panda' er et annet sortsnavn på samme grunntype.

Trenden i de senere år har gått i to hovedretninger, mot stripete og flekkete varianter som har Pigeon Blood's guloransje bunnfarge, og mot mer eller mindre ensfargede varianter med sortsnavn som 'ghost', 'golden' og 'marlboro'. Les mer om fantastiske diskusvarianter ved å følge denne linken.

 

© 1999, Aquarium World