Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 

 

Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1851)

Populærnavn:
Balantiocheilos melanopterusHaibarbe; Sølvhai; TV-barbe

Synonymer:
Balantiocheilus melanopterus

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cyprinidae (karpefisker)
Orden: Cypriniformes (karpelignende)

Utbredelse:
Sørøst-Asia; Sumatra, Borneo, Malaysia, Thailand, Kambodsja og Laos.

Størrelse:
35 cm.

Vannverdier:
GH = 3 til 10 °dH
pH = 6,5 til 7,0
Temperatur = 22 til 28 °C

Fôr:
Lever i naturen vesentlig av planktoniske og bunnlevende smådyr. Setter pris på tilskudd av levende og frosset fôr (mygglarver, tubifex, dafnier m.v.) i akvariet, men aksepterer forholdsvis lett tørrfôr i flak og granulatform.

Generell beskrivelse:
Livlig, svært aktiv svømmer som krever god plass i akvariet. Pass på at akvariet innredes slik at det blir rikelig med åpen svømmeplass. Akvarier mindre enn 200-250 liter bør ikke være aktuelle selv for små individer. Fiskene har en tendens til å hoppe opp over vann, slik at akvariet må ha høye kanter eller tettsluttende deksel.

Haibarber er, til tross sin store størrelse, svært fredelige og vil vanligvis ikke skade eller plage andre fisker med mindre de er så små at de kan svelges hele.

© 1999, Aquarium World