Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Populærnavn:
Carassius auratus, stamformGullfisk.
Mange forskjellige avlsformer med egne populærnavn, såsom slørhale, løvehode, perleskjell, teleskopøyne, komethale, osv.

Synonymer:
Cyprinus auratus

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cyprinidae (karpefisker)
Orden: Cypriniformes (karpelignende)

Utbredelse:
Opprinnelig Kina, men i dag forvillet over store deler av verden. De gullfiskene som holdes i akvarier og hagedammer er alle avlsformer som har fremkommet i fangenskap.

Størrelse:
Varierer mellom ulike varianter. Stamformen (foto over) kan bli inntil ca 35 cm. De fleste av de mer ekstreme, slørfinnede variantene blir maksimalt 15-20 cm.

Vannverdier:
Viser generelt stor toleranse overfor varierende vannverdier, men bør ideellt sett holdes innenfor nedenstående områder:
GH = 5 til 10 °dH
pH = 6,5 til 7,0
Temperatur = 10 til 22 °C

Fisker man vet er oppdrettet i tropiske strøk, f.eks. Singapore, kan gjerne holdes ved høyere temperaturer. Ved gradvis tilvenning til lavere temperaturer, kan de mest hardføre variantene ("vanlig" gullfisk) overvintre utendørs i dammer som er dype nok til at de ikke bunnfryser. For å være helt sikker på ikke å miste fisker i særlig kalde vintre, lønner det seg imidlertid å overvintre dem innendørs.

Fôr:
Tilnærmet altetende. Kan lett holdes på tørrfôr, men vær obs på at gullfisken, i likhet med andre kaldtvanns-karpefisker behøver svært mye karbohydrater (sukker og stivelse) i kosten. Benytt derfor spesielt gullfiskfôr! De fleste fôrsorter beregnet for tropiske fisker inneholder for stor andel proteiner.

Aktuelt tilskuddsfôr er f.eks. levende og frosne insektlarver, dafnier m.v.

Generell beskrivelse:
Gullfisken er sannsynligvis den mest kjente av alle akvariefisker, og for mange mennesker den eneste akvariefisken de kjenner av navn. Dens historie strekker seg mer enn 1700 år tilbake i Kina, og de første individer av arten antas å ha kommet til Europa i løpet av 1600-tallet. I dag er den en ofte oversett, og gjerne utskjelt, art blant akvaristiske besserwissere. At den fortjener bedre, kan du lese om ved å følge denne linken.

Viltformen er en nokså kjedelig utseende, gråbrun fisk, men det finnes en mengde ulike avlsformer med stor variasjonsbredde i farger såvel som i former. Avlsarbeidet på disse har blitt, og blir, utført først og fremst av kinesere og japanere, men i noen grad også i Europa og USA.

Arten passer dårlig sammen med tropiske fisker, men er en vakker og fascinerende fisk i spesialakvarier med lett kjølig vann eller i hagedammer. Gullfiskene liker å rote rundt i en finkornet sandbunn, og spiser gjerne på finbladete planter. Slørfinnede varianter er utsatt for å bli bitt og skadet av andre fisker.

© 1999, Aquarium World