Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 

 

Puntius tetrazona (Bleeker, 1855)

Populærnavn:
Puntius tetrazonaTigerbarbe; Sumatrabarbe; Båndbarbe

Synonymer:
Barbus tetrazona; Capoeta tetrazona; Barbus sumatranus

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cyprinidae (karpefisker)
Orden: Cypriniformes (karpelignende)

Utbredelse:
Indonesia; Sumatra og Borneo.

Størrelse:
7 cm.

Vannverdier:
GH = 3 til 8 °dH
pH = 6,5 til 7,5
Temperatur = 20 til 28 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende. Kan lett holdes på tørrfôr, men setter pris på tilskudd av levende/frosset fôr samt vegetabilsk tilskudd (f.eks. alger).

Generell beskrivelse:
En klassisk akvariefisk, som har vært populær helt siden slutten av 1930-tallet. Den flotte kontrastfargen, hardførheten og den aktive atferden taler sterkt til dens fordel. Fotoet ovenfor viser viltformen, som fremdeles er den mest populære. Etterhvert er det imidlertid fremavlet mange avlsformer i andre farger; f.eks. ensfarget mosegrønne, blå, svarte og albino.

Tigerbarben har rykte som finnenapper (biter andre fisker i finnene og skader/ødelegger disse), hvilket i hvert fall i noen grad er korrekt. De bør ikke settes sammen med langfinnede fisker, som f.eks. guppyer, slørhalegullfisker eller scalarer. For øvrig kan de også ha en tendens til å plage andre mer rolige fisker. Slik mobbing, inklusive finnenapping, er vanligvis mest utpreget når tigerbarber holdes som enkeltindivider eller bare noen få sammen. I større stimer vil de ofte ha nok med hverandre.

I likhet med stimdannende fisker flest, trives tigerbarben best og kommer best til sin rett når den holdes i flokker på minst 8-10 individer, gjerne flere.

Noen ganger regnes Puntius partipentazona (utbredt i Thailand og Malaysia) som en underart av P. tetrazona. Sannsynligvis er det imidlertid korrekt å regne dem som separate arter.

© 1999, Aquarium World