Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Anableps anableps (Linnaeus, 1758)

Populærnavn:
Anableps anableps, nærbilde av hodeFireøynefisk

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Anablepidae (fireøynefisker)
Orden: Cyprinodontiformes (tannkarper)

Utbredelse:
Kyststrøk av Mellom-Amerika og nordlige Sør-Amerika, i brakkvannssoner.

Størrelse:
20-25 cm.

Vannverdier:
Krever brakkvann (10-15‰) for å trives og formere seg. Bruk havsalt beregnet for saltvannsakvarier; 10-15 gram pr liter vann (tilsvarer ca 1 spiseskje pr liter, eller drøyt 1 dl pr 20 liter).
GH = 20 til 40 °dH
pH = 7,8 til 8,5
Temperatur = 24 til 30 °C

Fôr:
Må ha rikelig tilgang på levende fôr som f.eks. meitemark, maggot, tubifex, dafnier, bananfluer, sirisser, og det kan være svært vanskelig i det hele tatt å få dem til å ta tørrfôr.

Generell beskrivelse:
Det fremste kjennetegnet, som også har gitt fireøynefiskene sitt populærnavn, er de store, fremstående øynene hvor hornhinne, pupill og netthinne er delt i to av et langsgående bindevevskikt. I praksis fremstår hvert øye derfor som to, hvor den øvre delen benyttes til å se over vann med, og den nedre til å se under vann (se foto ovenfor). Dette er en praktisk løsning for en fisk som svømmer i overflaten og har behov for å følge med både byttedyr og fiender som kan komme både under vann og fra luften.
Anableps anableps, hunn
Fireøynefiskene er fjerne slektninger av guppy, sverddrager, platy og molly, og føder - som dem - levende, ferdig utviklete unger. En underlig sak i forbindelse med forplantningen er at de enkelte individene har kjønnsorganer som er vridd mot enten høyre eller venstre side. En høyrevent hann kan derfor kun parre seg med en venstrevent hunn, eller omvent! Normalt føder hunnen bare to ungekull i året, etter ca 20 ukers drektighetstid. Antall unger ligger vanligvis fra 5 til 20, og de nyfødte er 3 til 6 cm lange.

Lav vannstand (20-25 cm) og en akvarielengde på minst 150 cm er nødvendig for at de skal trives i akvarium.

© 2000, Aquarium World