Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 

Nothobranchius rachovii Ahl, 1926

Populærnavn:
Nothobranchius rachovii, hannRachovs praktfundulus; Rachovs killifisk

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Aplocheilidae (killifisker; rivuliner)
Orden: Cyprinodontiformes (tannkarper)

Utbredelse:
Sørøst Afrika; fra Moçambique (Beira; Quelimane) til Sør-Afrika (Kruger Park).

Størrelse:
Hann 5 cm; hunn 3,5 cm.

Vannverdier:
GH = 4 til 8 °dH
pH = 6,0 til 7,0
Temperatur = 20 til 26 °C

Fôr:
Noe kresen smådyrspiser; foretrekker levende og frosne artemia, dafnier, mygglarver, etc, men vil vanligvis gradvis kunne tilvennes godt tørrfôr.

Generell beskrivelse:
Denne utrolig vakre killifisken tilhører de såkalte 'årstidsfiskene' som lever i små vannansamlinger som periodisk tørker ut. De voksne fiskene dør i tørketiden, men eggene overlever i hviletilstand, innkapslet i bunnmudderet. Når regnet kommer vekkes eggene igjen til live og yngelen klekker i løpet av kort tid. Allerede etter ca 3 måneder er fiskene kjønnsmodne, slik at de kan forberede neste generasjon før tørken setter inn på ny.

Oppdrett i akvarier kan foretas i små akvarier på bare 15-20 liter, hvor bunnen (eller en del av bunnen - f.eks. en 1-2 liters plastboks i et hjørne av karet) er dekket med langfibret torv (Sphagnum). Lekmodne fisker vil gyte regelmessig over lengre tid (opptil ca 3 uker), og torven med eggene fjernes regelmessig. Torven tørkes til den er lett fuktig og oppbevares så mørkt i en boks eller pose, hvor fuktigheten bevares samtidig som oksygen kommer til, i 7-10 uker ved 20-23 ºC. For klekking flyttes eggene over i en mindre beholder med vann (0,5 til 1 liter er nok). De fleste eggene klekker da i løpet av få dager, men noen kan behøve en ny tørkeperiode på noen uker (naturens sikkerhetsforanstaltning for tilfellet at den første regnbygen var et engangstilfelle).

Fenomenet med hvileegg gjør at årstidsfisker lett kan sendes verden over, i form av egg i litt torv, og slik utveksler mange "killioter" fisk med hverandre. Tilpasningen til dette leveviset har også gjort at årstidsfisker ikke blir særlig gamle; 1-1½ år må regnes som vanlig levealder.

Rachovs praktfundulus, Nothobranchius rachovii, er rolig og nokså sky. Den passer dårlig i vanlige selskapsakvarier, og bør gis et mindre artsakvarium spesielt innredet med dens behov for øyet.

Hannen (vist på fotoet ovenfor) er vesentlig mer fargerik enn hunnen, som stort sett er ensfarget gråbrun.

©2000, Aquarium World