Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Xiphophorus helleri Heckel, 1848

Populærnavn:
Xiphophorus helleri, hannSverddrager

Synonymer:


Systematisk tilhørighet:
Familie: Poeciliidae (levendefødende tannkarper)
Orden: Cyprinodontiformes (tannkarper)

Utbredelse:
Mellom-Amerika; fra Veracruz, Mexico, til Belize.

Størrelse:
Vanligvis 8-12 cm, men det er store variasjoner mellom ulike avlsformer såvel som mellom forskjellige ville populasjoner.

Vannverdier:
GH = 8 til 30 °dH
pH = 7,0 til 8,0
Temperatur = 20 til 28 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende. Kan lett holdes på tørrfôr, men setter pris på tilskudd av f.eks. levende eller frosne dafnier, insektlarver m.v.

Generell beskrivelse:
Populær akvariefisk som første gang ble innført til Europa i 1909. Forekommer i et meget stort antall ulike farge- og formvarianter. De opprinnelige viltformene er sjelden å se i dag, men endel liebhabere i hobbymiljøet (også i Norge) holder stammer av forskjellige viltformer.

Generelt kjennetegnes alle sverddragerhanner ved å ha et langt "sverd" nederst på halefinnen. Fra naturens side mangler hunnen dette, men det finnes noen avlsformer hvor også hunnene får et mer eller mindre velutviklet sverd. Følg denne linken for å lære mer om kjønnsforskjeller på levendefødende tannkarper.

Vanlige fargevarianter inkluderer 'rød', 'grønn', 'svart', 'neon', 'wagtail' (med svart hale) og 'tuxedo' (med svart felt på bakkroppen). Formvarianter inkluder 'simpson' (med stor ryggfinne) og 'lyrehale' (med dobbelt sverd - både på hann og hunn). Avlsformer som selges under navnet sverddrager i dag er ofte hybrider fra krysninger med andre Xiphophorus-arter, såsom platy og indianerplaty.

En lett art å formere. Hunnen føder levende unger i kull på opptil 80 unger, men vanligvis færre.

© 1999, Aquarium World