Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Melanotaenia boesemani Allen & Cross, 1980

Populærnavn:
Melanotaenia boesemani, hannBoesemans regnbuefisk

Synonymer:


Systematisk tilhørighet:
Familie: Melanotaeniidae (regnbuefisker)
Orden: Atheriniformes

Utbredelse:
Ajamaru Lakes, Vogelkop Peninsula, Irian Jaya, Indonesia (nordvestre Ny Guinea).

Størrelse:
Hanner 9 cm, hunner 7 cm.

Vannverdier:
GH = 5 til 15 °dH
pH = 6,2 til 6,8
Temperatur = 25 til 30 °C

Fôr:
Overveiende planktonspiser i naturen, men aksepterer lett mange typer erstatningsfôr, inkl. tørrfôr, frossenfôr m.v.

Generell beskrivelse:
En av de aller vakreste regnbuefiskene i vanlig handel. Første gang innført til Europa i 1982 av tyskeren Heiko Bleher.

Arten lever i innsjøer i vegetasjonssonen langs strandlinjen. En forholdsvis sjelden art i sitt naturlige utbredelssesområde, men oppdrettes i stort antall for akvariehandelen.

Fredelig akvariefisk som holdes best i stimer på mange eksemplarer. Hannene har kraftige farger og kjennetegnes av en oransje bakkropp (foto over). Hunnene er mer brunlige, uten den oransje bakkroppen. Gamle hanner får ekstremt høy rygg.
Det er fremavlet avlsformer med mer rødlig bakkropp.

© 1999, Aquarium World