Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Tetraodon travancoricus Hora & Nair, 1941

Populærnavn:
Tetraodon travancoricusIndisk dvergkulefisk; Malabar-kulefisk

Synonymer:
Monotretus travancoricus

Systematisk tilhørighet:
Familie: Tetraodontidae (kulefisker)
Orden: Tetraodontiformes (kule- og avtrekkerfisker)

Utbredelse:
India; Kerala og Karnataka.

Størrelse:
Antatt maksimumstørrelse i akvarium: 3,5 cm. I naturen, inntil 2,5 cm TL (totallengde - målt fra snutespiss til halerot).

Vannverdier:
GH = 5 til 15 °dH
pH = 6,0 til 7,0
Temperatur = 22 til 26 °C

Fôr:
Livnærer seg i vill tilstand overveiende på smådyr, som mark, snegler og muslinger. Lar seg forholdsvis lett tilvende ulike typer erstatningsfôr; frosne evertebrater og tørrfôr (gjerne i granulatform).

Generell beskrivelse:
Spennende nykommer i akvariehandelen, som sannsynligvis ble importert første gang i 1994. Siden har den forekommet sporadisk i handelen inntil den for alvor ble markedsført under Aquarama '99 i Singapore. Den vant da førstepris i kategorien 'nye viltfangede arter', hvilket nok ikke var helt korrekt ettersom den allerede hadde vært i handelen i minst 5 år.

Den indiske dvergkulefisken er, i likhet med kulefisker generelt, noe aggressiv og en potensiell finnenapper som vil kunne skade andre fisker - spesielt slike som har slørfinner. Den er allikevel langt fredeligere enn hva som er regelen blant slektningene, og den kan være verdt å forsøke selv i et selskapsakvarium. Forutsetningen må imidlertid være at de andre fiskene er raske og forholdsvis robuste.Den indiske dvergkulefisken bør holdes i grupper på 5-6 individer eller flere for å trives og komme til sin rett.

De aller fleste kulefisker i handelen er brakkvannsarter, som ikke vil trives og ofte bli syke og død dersom de holdes i rent ferskvann. Denne arten avviker fra regelen også på det punktet, ved at den forekommer i rent ferskvann i naturen.

Kulefisker generelt kan være nyttige som sneglespisere i akvariet.

© 1999, Aquarium World