Aquarium World


Freshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Register - Norske populærnavn
Nedenstående register omfatter vanlige, og noen mindre vanlige, norske populærnavn på ferskvannsakvariefisk som foreløpig er behandlet på sidene til 'Aquarium World'. I noen tilfeller er det også tatt med populærnavn av utenlandsk opprinnelse (f.eks. svenske) som av en eller annen grunn er vanlige i bruk i norske akvariebutikker eller blant hobbyakvarister. Vær oppmerksom på at populærnavn ofte er meget upresise og at ditt søk derfor kanskje kan gi et annet resultat enn hva du forventer (følg denne linken for å lære mer om populærnavnenes utilstrekkelighet).

Dersom du heller vil søke på vitenskapelige navn ("latinske" navn), finner du et slikt register ved å følge denne linken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅABC
Akvariets konge
Ancistrus, Vanlig
Antennemalle, Vanlig
Blind huletetra
Blå delfincichlide
Boesemans regnbuefisk
Buskfisk, Leopard-

DEF
Delfincichlide, Blå
Diamantregnbuefisk
Diskus
Dverggurami
Dvergkulefisk, Indisk
Dvergregnbuefisk
Dynnspringer
Fireøynefisk
Flekket kattemalle
Flekket trådmalle
Frontosa

GHI

Gjøkemalle
Gullfisk
Guppy
Haibarbe
Haimalle, Stor
Huletetra, Blind
Indisk dvergkulefisk

JKL
Kattemalle, flekket
Klatrefisk, Leopard-
Killifisk, Rachovs

Kulefisk, Indisk dverg-
Leopardbuskfisk

MNO
Millionfisk
Narsissistens pansermalle
Neonregnbuefisk
Neontetra

PQR
Pansermalle, Narsissistens
Paroon
Paroonhai
Piratfisk
Piraya
Praktfundulus, Rachovs
Pukkelhodecichlide
Rachovs killifisk
Rachovs praktfundulus
Regnbuefisk, Boesemans
Regnbuefisk, Neon-
Rød piraya
Rødbukspiraya

STU
Scalare
Sebradanio
Sebrafisk
Sitroncichlide
Slamkryper
Sommerfuglcichlide
Sumatrabarbe
Sverddrager
Sølvhai
Tanganyika-sebracichlide
Tigerbarbe
Trådmalle, flekket

VWX

YZÆ

ØÅ


©2000, Aquarium World