Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Ancistrus dolichopterus Kner, 1854

Populærnavn:
Ancistrus cf. dolichopterus, hannVanlig antennemalle; Vanlig ancistrus.

Synonymer:
Xenocara dolichopterus; Ancistrus temminckii

Systematisk tilhørighet:
Familie: Loricariidae (harniskmaller)
Orden: Siluriformes (maller)

Utbredelse:
Sør-Amerika; Amazonas' bifloder.

Størrelse:
14 cm.

Vannverdier:
GH = 2 til 10 °dH
pH = 6,2 til 7,4
Temperatur = 20 til 28 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende, men foretrekker grønnalger. Behøver vegetabilske innslag i kosten; alger, salatblader, squash, grønne erter, rosenkål, etc, eller også spesielt tørrfôr for plantespisere - eksempelvis Tetra PlecoMin™. Spiser forøvrig det meste av tørrfôr (flakfôr, pellets, tablettfôr) og frossenfôr som synker til bunnen.

Generell beskrivelse:
Den vanlige antennemallen er en typisk algespisende fisk, og er effektiv, etterspurt og populær. Med sin rolige atferd og forholdsvis beskjedne størrelse er denne fredelige fisken egnet som algespiser i de fleste akvarier fra 60-70 liters størrelse. Den sugekoppformede munnen er utstyrt med tette rader av rasp-lignende tenner som er velegnede for å skrape alger av underlaget de vokser på.

Navnet antennemalle kommer av de buskete skjeggtrådene som kjønnsmodne hanner får på snuten. Hunnene vil også ha noen slike tråder, men vesentlig kortere og tynnere.

Svært mange hobbyakvarister opplever å få unger av den vanlige antennemallen. Det skal vanligvis ikke så mye mer til enn at man har et utvokst par i et sunt og velstellt akvarium. Antennemallen legger sine egg inne i huler, oftest under trerøtter, hvor hannen vokter eggene og senere yngelen. De første to ukene etter klekkingen livnærer ungene seg på næring fra plommesekken, men senere kommer de fram fra sitt skjulested og leter etter mat.
Ancistrus cf. dolichopterus, hunn
Ancistrus dolichopterus var en av de aller første harniskmallene som ble importert for akvariefisk - allerede i 1911 til Tyskland - og den har i høyeste grad bevart sin popularitet. I dag importeres det en enorm mengde av beslektede arter (såkalte L-maller, fordi de gjerne markedsføres med kode navn; L20, L76, L144 etc), men få av disse kan måle seg med den vanlige antennemallen i effektivitet som algespiser. Det teller også til A. dolichopterus' fordel at den er forholdsvis rimelig i innkjøp og meget lett å formere i fangenskap.

Det finnes en hel del variasjon i fargetegning mellom ulike populasjoner av maller som regnes til Ancistrus dolichopterus. Det er usikkert i hvilken grad disse er geografiske variasjoner eller egne arter. De to individene som er avbildet på denne siden er derfor navngitt som Ancistrus cf. dolichopterus, hvor 'cf' indikerer at fisken ligner (men ikke nødvendigvis er identisk med) den formelle bæreren av artsnavnet dolichopterus.

© 2000, Aquarium World