Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Corydoras narcissus Nijssen & Isbrücker, 1980

Populærnavn:
Corydoras narcissusNarsissistens pansermalle

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Callichthyidae (pansermaller)
Orden: Siluriformes (maller)

Utbredelse:
Sør-Amerika; Amazonas-området, Brasil og Columbia. Første gang beskrevet fra Rio Ipixuna, en biflod til Rio Purus.

Størrelse:
Ca. 6 cm. I litteraturen forekommer også angivelser om at den skal kunne bli 12 cm lang. Det er sannsynligvis ikke korrekt.

Vannverdier:
GH = 2 til 8 °dH
pH = 6,0 til 7,0
Temperatur = 22 til 26 °C

Fôr:
I vill tilstand spiser den, som pansermaller flest, overveiende bunnlevende smådyr (mark, krepsdyr, insektlarver). I akvariet gis en variert meny av frosset og/eller levende fôr, og tørrfôr som faller til bunnen (granulat, tablettfôr).

Generell beskrivelse:
Populærnavnet narsissistens (= "selvelskerens") pansermalle er avledet fra det vitenskapelige navnet narcissus. Faktisk ble navnet gitt av Nijssen og Isbrücker som en slags protest mot den tiltakende tendensen til at potensielle akvariefisker navngis etter tilfeldige akvarister som har vært med på å finne den eller kanskje bidratt med økonomisk støtte til forskeren. Ved en gang for alle å oppkalle en art etter alle verdens selvdiggere har man liksom gått et skritt videre!

Også bortsett fra navnet er Corydoras narcissus en interessant og vakker fisk. Den er svært lik den vanligere buepansermallen, Corydoras arcuatus, men skiller seg fra denne ved at C. narcissus har lengre snute.

Pansermaller generelt blir ofte (feilaktig!) betraktet som renholdsarbeidere, som skal spise rester fra de andre fiskene i akvariet. Selv om pansermallene finner føde på bunnen av akvariet er rester imidlertid ikke godt nok. For trivsel må de fôres spesifikt med fôr av god kvalitet; gjerne en kombinasjon av kvalitets-tørrfôr i granulat- eller tablettform og ulike typer frossenfôr (mygglarver, dafnier, artemia, m.v).

I naturen er pansermaller utpregede stimfisker og kan forekomme i store flokker. Også i akvariet er det viktig at de gis den tryggheten som stimen innebærer. Helst bør man aldri holde mindre enn 6-8 individer av samme art i akvariet. Da blir fiskene tryggere, mer modige og vesentlig muntrere - alt til glede for akvaristen. Enkeltindivider av pansermaller vil nesten alltid forsøke å gjemme seg bort i akvariet.

Pansermaller søker mer eller mindre kontinuerlig etter føde, ved å vifte skjeggtrådene på snuten gjennom det øverste sandlaget. Dersom bunnlaget er svært grovt og skarpt kan det føre til at skjeggtrådene skades. I verste fall kan det lede til sopp og bakterieinfeksjoner. Bruk derfor alltid finkornet og rundkornet grus som bunnlag ved hold av pansermaller.

©2000, Aquarium World