Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Pangasius sanitwongsei Smith, 1931

Populærnavn:
Pangasius sanitwongseiParoon; Paroonmalle; Paroonhai; Stor haimalle.

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Pangasiidae (haimaller)
Orden: Siluriformes (maller)

Utbredelse:
Thailand (Menam Chao Phya) og Malaysia

Størrelse:
Noe usikre angivelser i litteraturen; minst 1 meter, sannsynligvis betydelig større. Eldre litteraturangivelser antyder at det skal ha blitt fanget eksemplarer på nær 3 meters lengde, men dette er mer tvilsomt og kan skyldes en forveksling med slektningen Pangasianodon gigas (ofte kalt verdens største ferskvannsfisk).

Vannverdier:
GH = 2 til 15 °dH
pH = 6,5 til 7,0
Temperatur = 22 til 28 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende. Aksepterer mange typer erstatningsfôr, også tørrfôr, men har en forkjærlighet for grovere ferskfôr som reker og fiskekjøtt. Tilbøyelig til å spise alle andre fisker som er små nok til å kunne svelges hele (hvilket etterhvert vil si de fleste!).

Generell beskrivelse:
Paroonen er en utrolig vakker fisk som har vært å finne i akvariehandelen siden midten av 80-tallet. Tiltross for sin overfladiske liket med haier, har den overhodet ingenting med disse å gjøre. Den nærmeste, mer velkjente slektningen er den vanlige haimallen Pangasius sutchi. Pangasius sutchi skiller seg fra P. sanitwongsei bl.a. ved at førstnevnte er slankere og mørkere i fargen, og har kortere finner. Munnen er vesentlig større på P. sanitwongsei enn på P. sutchi.

Det selges ikke veldig mange parooner, men alikevel sannsynligvis alt for mange i forhold til de små mulighetene en gjennomsnitts-akvarist har til å gi dem riktige leveforhold. Det er lett å falle for fristelsen til et overilt kjøp når man ser en flott, liten paroon på 8-10 cm lengde i en akvariebutikk. Parooner vokser forholdsvis sakte, men man må alikevel regne med at de, med riktig fôring, kan nå 30 cm lengde i løpet av det første året og så legge på seg 10-15 cm i året fremover. Det går ikke lang tid før den har vokset ut av de fleste akvarier.

For i det hele tatt å kunne gi en paroon noenlunde anstendige leveforhold, må man ha et akvarium på minst 250 cm lengde, helst større. Parooner er hurtige svømmer, som lett skvetter til og skader seg i kollisjon med akvarieglasset.

Vær oppmerksom på at illustrasjonen ovenfor er en tegning, og derfor ikke nødvendigvis er 100% korrekt i alle detaljer.

© 1999, Aquarium World