Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Pimelodus pictus Steindachner, 1876

Populærnavn:
Pimelodus pictusFlekket trådmalle; Flekket kattemalle.

Synonymer:
Pimelodella picta; "Pimelodella angelicus"


Systematisk tilhørighet:
Familie: Pimelodidae (trådmaller)
Orden: Siluriformes (maller)

Utbredelse:
Sør-Amerika; hovedutbredelsen i det peruvianske Amazonas, Rio Ucayali og Rio Marañon.

Størrelse:
12-14 cm.

Vannverdier:
GH = 2 til 6 °dH
pH = 6,0 til 7,0
Temperatur = 20 til 25 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende, og aksepterer alle vanlige erstatningsfôr.

Generell beskrivelse:
En fantastisk vakker malle som, i motsetning til de fleste andre maller, er dagaktiv. Tilbringer det meste av dagen med urolig svømming, fram og tilbake i akvariet. Akvariet bør derfor være minst 120 liter stort, og innredet med god svømmeplass ved bunnen.

Den flekkete trådmallen kan holdes enkeltvis, men den kommer definitivt mye bedre til sin rett i stim på 5-6 eksemplarer eller flere. I naturen kan den finnes i store stimer på mange hundre eksemplarer.

Tiltross for rimelig stor størrelse og stor appetitt er arten generelt fredelig. Selv små fisker får vanligvis gå i fred. Dersom de andre fiskene er små nok til å svelges hele, er det imidlertid(som med de fleste akvariefisker) en viss fare for at de kan bli spist. Den flekkete trådmallen bør ikke holdes sammen med sky og sarte arter som kan forstyrres av den urolige svømmingen.

Arten har mothaker på brystfinnene som den lett hekter seg fast i håven med. For å unngå å skade fisken bør den derfor fanges ved å jages inn i et glass eller plastpose, alternativt i en håv med svært store masker.

Som akvariefisk har arten ikke vært kjent lengre enn siden 1968, da den første importen til USA skjedde. Den første tiden ble den markedsført under fantasinavnet "Pimelodella angelicus", fordi den så ut som et negativ-bilde av den afrikanske mallen Synodontis angelicus.

© 1999, Aquarium World