Aquarium WorldFreshwater

FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 

Synodontis multipunctatus Boulenger, 1898

Populærnavn:
Synodontis multipunctatusGjøkemalle

Synonymer:

Systematisk tilhørighet:
Familie: Mochocidae (ryggsvømmermaller)
Orden: Siluriformes (maller)

Utbredelse:
Vidt utbredt i Tanganyikasjøen i Østafrika.

Størrelse:
Svært varierende opplysninger i litteraturen, spenner fra 6 til 30 cm!

Forskjellene i størrelsesangivelse kan ha sammenheng med forveksling med andre arter (eksempelvis Synodontis petricola), men kan også bero på at stammer fra ulike deler av sjøen oppnår forskjellig størrelse som fullvoksne. Vi har selv sett mange voksne individer på 15-18 cm lengde, men neppe noen som har vært vesentlig større enn dette.

Vannverdier:
GH = 10 til 20 °dH
pH = 8,0 til 8,5
Temperatur = 24 til 28 °C

Fôr:
Tilnærmet altetende, og aksepterer alle vanlige erstatningsfôr. I naturen livnærer den seg hovedsakelig på insekter, mark og andre bunnlevende smådyr.

Generell beskrivelse:
Gjøkemallen er en spennende malle som også er enkel å holde i akvarium under forutsetning av at vannet er hardt og alkalisk. Den må kunne regnes som fredelig, selv om den kan utgjøre en trussel for småfisker. Artens fargetegning er vakker og ganske iøynefallende, med mange små og store, mørke flekker på en lys gulbrun kropp. Antallet og plasseringen av flekkene varierer.

Populærnavnet gjøkemalle henspeiler på dens helt spesielle forplantningsbiologi. Gyteatferden er noe av det merkeligste vi kjenner fra fisker og har en klar parallell til hva vi finner hos fugler i gjøkefamilien. For eggleggingen oppsøker gjøkemallen gyteklare munnrugende cichlider, som det finnes en hel del arter av i Tanganyikasjøen. I samme øyeblikk som cichlideparet gyter sine egg, svømmer gjøkemalleparet inn og spiser raskt opp cichlideeggene samtidig som de gyter et tilsvarende antall av sine egne. Cichlidene synes ikke å ta notis av det som skjer, og snapper egget i munnen som om det skulle være deres eget.

Malleeggene utvikler seg så inne i cichlidens munn - litt hurtigere enn hva de gjenværende cichlideeggene gjør. Når de klekkes kan malleyngelen derfor en tid leve godt på å spise cichlideegg.

Gjøkemallen har blitt oppdrettet i akvarium mange ganger, men det er forbundet med en del ekstra problemer pga behovet for "fosterforeldre". 

© 2000, Aquarium World