Aquarium World
FISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Ferskvannsfisk
For de fleste ferskvannsakvarister utgjør fiskene den viktigste enkeltdelen av hobbyen. Noen er riktignok svært fascinert av planter også, og for ytterligere andre dreier mye seg om de tekniske mulighetene i akvariedriften, men fiskene betyr vanligvis svært mye.
Melanotaenia praecox
Problemer, problemer, problemer...
Nettopp fordi fiskene betyr så mye, er det beklagelig å konstatere at mange opplever problemer med å få dem til å trives. Alt for ofte beklager nye akvarister seg over at fiskene bare dør og dør, at de er syke og triste, eller iallfall at de ikke ser så trivelige ut som akvaristen forventet at de skulle gjøre.

Er det så vanskelig å fiskene til å trives?
'Nei' - burde være et greit nok svar her! Noe av det som virkelig skiller hold av fisk fra hold av andre hobbydyr er nettopp det at det stort sett er svært enkelt å skape miljøforhold som de trives i. Derfor har akvaristikken også blitt en av verdens mest populære og utbredte hobbyer! Men man kan ikke bare fylle vann i en glasskasse, slippe oppi fisk, og regne med at de lever lykkelig alle sine dager (det kan i hvert fall bli svært få dager ... om man tror det kan gjøres så lettvint).

Fisker stiller krav til miljøet
Alle fisker stiller visse elementære minimumskrav til vannets kvalitet, ikke minst når det gjelder vannets renhet - altså hvor mye eller lite organisk forurensing det er i det. Noen er svært sensitive overfor ugunstige forhold, mens andre kan tilpasse seg mer ekstreme forhold om de får tiden til hjelp (men det betyr ikke nødvendigvis at de har det bra).

Den første store synd som mange akvarister begår, er å forsøke å spare penger på viktig teknisk utstyr, ikke minst på filteret. For å oppnå de riktige forholdene må filtreringsutstyret være tilpasset den belastning akvariemiljøet utsettes for - og den er som oftest aller størst i en nybegynners akvarium hvor man begår banale tabber som å sette inn alt for mange fisk og/eller fôre for mye. Sparer man penger på filterutstyret må man være forberedt på å tape minst like mye på døde fisker, medisinutgifter m.m., samtidig som akvariet kanskje aldri blir den pryden og gleden man håpet på.

Ulike fiskearter stiller dessuten ulike krav til vannets fysiske og kjemiske egenskaper, alt etter hva slags forhold de lever under i naturen. For å få dem til å trives i våre akvarier, er det viktig at de får et vann som ikke skiller seg alt for mye fra det de foretrekker fra naturens side. Det gjelder for hardhet, surhet, temperatur, strømforhold osv. Også andre detaljer, såsom skjulesteder, beplantning, bunnlag, belysning m.m., kan ha stor betydning for en del fiskearter.

Sett deg inn i de tekniske forutsetningene for akvariehold og de enkelte fiskeartenes behov FØR du starter opp med et akvarium. Da er det slett ikke så vanskelig å lykkes. Akvariefisk trives godt i sunne akvarier! Men, hva er forresten en akvariefisk?

© 1999, Aquarium World