Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Kjønnsforskjeller hos cichlider
Cichlidene (familie Cichlidae) er en av de mest artsrike gruppene av akvariefisk vi har. Minst 90 arter må regnes som vanlige i akvariehandelen, mens mange hundre (av de totalt ca 1.300 artene som er kjent) dukker opp mer sporadisk.

Blant cichlidene er det mange arter som det er svært lett å se kjønnsforskjell på, f.eks. palettcichlide og regnbuecichlide. Hos begge disse har hannene vesentlig større og mer utdratte finner enn hva hunnene har, samtidig som de er mer fargerike. Bortsett fra hos endel andre dvergcichlider og mange Malawicichlider (arter fra Malawi-sjøen i Østafrika) er imidlertid fargeforskjeller mellom kjønnene ikke spesielt vanlig. Ofte er finnenes form bortimot det eneste man har å gå etter. Hos noen cichlider får hannene etterhvert en brattere panne enn hva hunne får.

Endelig finnes det faktisk også cichlider hvor det er tilnærmet umulig å se kjønnsforskjell på annet enn atferd og på små anatomiske detaljer - først og fremst på de utvendige kjønnsorganenes form.
Typiske kjønnsforskjeller hos cichlider
Eksempler fra tegningen
Regnbuecichlidene, Apistogramma agassizi, er blant de aller letteste å kjønnsbestemme. Her blir hannene både større og vesentlig mer fargerike enn hunnene. Mest tydelig er imidlertid de langt utdratte finnene hos hannen, mot hunnens mer avrundete former - slik pilene på tegningen viser.

Palettcichlider, Pelvicachromis pulcher, har tilsvarende langt utdratte finner på hannen. Hannen har også mer fargerike finner (også med flere svarte prikker) enn hva hunnen har. Vær oppmerksom på at hunnene av mange stammer har langt mer rødfarge i buken enn hva hannene har. Hanner av palettcichliden blir vesentlig større enn hunnene.

Hos sebracichliden, Cichlasoma (Archocentrus) nigrofasciatus, er det svært vanskelig å se kjønnsforskjell. Se etter mer utdratte finner på hannene. Dette er imdlertid en temmelig usikker kjønnskarakter på denne arten og de fleste av dens nære slektninger. Hannene blir gjerne noe større og kraftigere enn hunnene.

Kurvcichliden, Laetacara curviceps, er et eksempel på en dvergcichlide som det kan være vanskelig å kjønnsbestemme. Finnene på hannen kan være en anelse mer utdratt i spissene, men det er stort sett den eneste noenlunde brukbare karakter. I forbindelse med egglegging, kan hannens farger fremstå som noe kraftigere og friskere enn hunnens.

 

Klikk for å gå til side 2 om

'Kjønnsforskjeller hos cichlider'

 

© 1999, Aquarium World