Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Kjønnsforskjeller hos cichlider, del 2
I tillegg til de mer generelle kjønnsforskjellene som er beskrevet på forrige side, er det visse spesielle karakterer som det kan være nyttig å kjenne til. Mange akvariebøker gir råd om dette, og cichlidenes enorme artsantall gjør det umulig å gå i detaljer her. Vi vil imidlertid kort nevne tre spesifikke karakterer som det er sannsynlig at mange akvarister kan ha nytte av å kjenne til.
Spesielle kjønnsforskjeller hos noen cichlider
Eksempler fra tegningen
Løvehodecichliden, Steatocranus casuarius, er bare én av svært mange arter hvor hannene utvikler en meget bratt pannevinkel - en såkalt pannepukkel - etterhvert som den blir eldre. Hos løvehodecichliden er det en meget sikker kjønnskarakter, men det finnes også arter, som f.eks. Cyphotilapia frontosa, hvor begge kjønn har en tydelig pannepukkel. Også hos disse vil imidlertid hannens pukkel vanligvis være noe kraftigere utviklet enn hunnens.

Sommerfuglcichliden, Microgeophagus ramirezi, er et nesten klassisk eksempel på en art som er bortimot umulig å kjønnsbestemme. På godt utviklede, utvokste eksemplarer vil det imidlertid vanligvis være mulig å skimte at 2. og 3. stråle i ryggfinnen er noe mer forlenget hos hannene enn hos hunnene. I tillegg blir hannene gjerne noe større, og rygg- og gattfinnene kan være ørlite mer utdratt enn hos hunnen.

Litt større cichlider - som scalarer, Pterophyllum scalare - fremviser en temmelig sikker kjønnskarakter som det imidlertid kreves trening for å se; formen på genitalpapillen (eggleggingsrørets åpning). Papillen er spiss på hannen, og mer butt på hunnen. Desto større fisken er, og jo bedre den er fôret på forhånd (slik at magen er utspilt), desto lettere er det å se dette.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Kjønnsforskjeller hos fisk'

 

© 1999, Aquarium World