Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
Kjønnsforskjeller hos karpefisker
De fleste av disse fiskene er det ofte svært vanskelig å se kjønnsforskjeller på, spesielt dersom det er små eksemplarer. Hos noen arter har hannen større finner, eller finner som er mer utdratt i spisser. Hos noen arter er fargene finere, eller i hvert fall noe sterkere, hos hannen enn hos hunnen. Den eneste noenlunde generelle regelen, blant alle karpefisk, er at hunnene har en tendens til å være tykkere, mer omfangsrike i buken. Dette ses stort sett bare på kjønnsmodne individer, og har sammenheng med den større plassen eggstokkene (rognposene) opptar i hunnens buk, enn testiklene (melkesekkene) i hannens.Det er også en kjønnskarakter som det kan kreve mye trening for å se. Hunnene blir også overveiende litt større enn hannene.
Typiske kjønnsforskjeller hos karpefisker
Eksempler fra tegningen
På en titteyabarbe (eller sherrybarbe), Puntius titteya, er det større bukomfanget på hunnen som regel rimelig lett synlig. I tillegg har hannen vesentlig sterkere farger, spesielt når den er i gytedrakt.

På blå danio, Brachydanio albolineatus, er forskjellen i bukomfang den eneste ytre kjønnsforskjellen. Hannene kan gjerne være ørlite mer intense i fargene, men det er høyst usikkert å bruke for kjønnsbestemmelse.

Voksne individer av vimpelbarben, Puntius arulius, har den samme forskjellen i bukomfang som beskrevet ovenfor, men det er som regel vanskelig å se.

En mer tydelig kjønnsforskjell hos vimpelbarbene er den langt utdratte ryggfinnen på utvokste hanner (derav navnet vimpel-barbe). Ryggfinnen på hunner og ungfisker er vesentlig kortere.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Kjønnsforskjeller hos fisk'

 

© 1999, Aquarium World