Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Kjønnsforskjeller hos karpelakser
Karpelakser, eller tetraer som de vanligvis kalles i akvarie-sammenheng, er ofte vanskelige å se kjønnsforskjeller på. Den eneste noenlunde almenngyldige regelen er at hunnene har en tendens til å ha større bukomfang (være "tykkere") enn hannene, men ettersom det har sammenheng med behovet for plass til eggstokkene (rognposene) fremtrer det noenlunde tydelig bare på kjønnsmodne individer.

Hos noen arter har imidlertid hannen større finner, eller finner som er mer utdratt i spisser, og hos noen arter er fargene finere, eller i hvert fall noe sterkere, hos hannen enn hos hunnen.
Typiske kjønnsforskjeller hos karpelakser (tetraer)
Eksempler fra tegningen
Hos kardinaltetraen, Paracheirodon axelrodi, er det vanskelig å se noen tydelig kjønnsforskjell. Hunnen vil imidlertid nesten alltid fremstå med fyldigere bukomfang enn hannnen, når fiskene er kjønnsmodne og noenlunde gyteklare. I en større stim med voksne kardinaltetraer bør det derfor være mulig å kjønnsbestemme fiskene med en viss grad av sikkerhet. Tilsvarende vil man finne hos de aller fleste karpelakser.

Kongotetraen, Phenacogrammus interruptus, har også større bukomfang på kjønnsmodne hunner enn på hanner.

En langt tydeligere kjønnsforskjell hos kongotetraen er imidlertid de langt utdratte finnene på hannene. Spesielt de mitterste strålene i halefinnen er svært typisk overdimensjonert hos kjønnsmodne hanner. I tillegg har hannene langt kraftigere farger.

Dolkestikktetraen, Hyphessobrycon erythrostigma, er et ytterligere eksempel på karpelakser som har forholdsvis tydelige kjønnsforskjeller. Også her er bukomfanget større på kjønnsmodne hunner enn på hanner, ...

... men en langt tydeligere kjønnskarakter er utviklingen av en langt utdratt ryggfinne på kjønnsmodne hanner. Gattfinnen vil også bli spissere, men det er ikke fullt så tydelig.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Kjønnsforskjeller hos fisk'

 

© 1999, Aquarium World