Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Kjønnsforskjeller hos labyrintfisker
Noen få arter, så som kampfisk og dverggurami, er det vanligvis meget lett å se kjønnsforskjell på. Hos kampfisken er det bare hannen som har de store, flotte slørfinnene; og hos dvergguramien er det som regel bare hannene som har fine farger (mens hunnen er grå). Det avles imidlertid hele tiden fram nye varianter av disse artene, hvor også hunnene stadig blir flottere i fargene. Forøvrig kan man hos labyrintfisker se etter at hannene vanligvis har større finner - ofte utdratt i tydelige spisser. Hannene er også vanligvis slankere enn hunnene, dvs. de har en rettere buklinje.
Typiske kjønnsforskjeller hos labyrintfisker
Eksempler fra tegningen
Kjønnsmodne hanner av perleguramien, Trichogaster leeri, har en tydelig lengre og spissere ryggfinne enn hva hunnene har.

Med alderen får de fleste perlegurami-hanner også forlengede finnestråler i hale og gattfinne, som stikker utforbi kanten av finnen slik at den virker litt frynset i kanten. Hunnene får ikke slike forelngede finnestråler.

Kjønnsmodne hunner vil vanligvis være mer omfangsrike i buken, pga den ekstra plassen som rognen opptar.

De vanlige kampfiskene i akvariehandelen er slørkampfisk, Betta splendens var., hvor hannene har store, fargerike finner. Hunnene har vesentlig kortere finner, og er vanligvis mer grå eller brunaktige i fargen.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Kjønnsforskjeller hos fisk'

 

© 1999, Aquarium World