Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Kjønnsforskjeller
hos levendefødende tannkarper

Hos alle arter i denne gruppen har kjønnsmodne hanner et tydelig utviklet parringsorgan - et gonopodium - som er dannet av gattfinnen. På hunnene har gattfinnen vanlig trekantet form, som hos fisk flest. I tillegg har hannene av mange arter andre karakterer som er enda lettere å se. F.eks. større halefinne og sterkere farger, som hos guppyhannen; et langt utdratt sverd i halefinnen hos sverddragerhannen; og en stor seilformet ryggfinne hos seilfinnemolly-hannen. Hunnene blir ofte, men slett ikke alltid, større enn hannene. På vanlige mollyer, platyer og svært unge sverddragere kan gonopodiet ofte være den eneste kjønnsforskjellen som er synlig. Gonopodiet begynner å utvikle seg en god stund før fiskene er kjønnsmodne, men ved fødselen ser hunner og hanner helt like ut.
Typiske kjønnsforskjeller hos levendefødende tannkarper
Eksempler fra tegningen
Halefinnen er vanligvis større og flottere på hannene hos guppyen, Poecilia reticulata, enn på hunnene. Fargene er også nesten alltid vesentlig flottere. Det er imidlertid store individuelle forskjeller mellom forskjellige varianter av guppy. Noen stammer av hunner kan ha både større finner og finere farger enn hva man er vant til.

Gonopodiet er en tilnærmet 100% sikker kjønnskarakter hos guppyhannene. Kjønnsmodne hanner har alltid dette parringsorganet, mens hunner og unger ikke har det. Vær oppmerksom på at det forekommer guppystammer hvor hunnene har langt utdratte gattfinner. Finnen ser imidlertid ikke ut som et ekte gonopodium, medmindre hunnene har blitt gitt mannlige kjønnshormoner (det forekommer dessverre en sjelden gang, i forsøk på å frembringe sterkere farger).

3.jpg (967 bytes)Hos sverddragere, Xiphophorus helleri, er den nedre delen av hannens halefinne dratt ut i et langt sverd. Dette er også en kjønnsforskjell som utvikles etterhvert som hannene blir kjønnsmodne. Hunner og unger mangler halesverdet. Vær dog oppmerksom på at det etterhvert er utviklet avlsformer, bl.a. såkalte "dobbeltsverd"-sverddragere, hvor både hanner og hunner har sverd såvel oppe som nede på halefinnen.

4.jpg (971 bytes)Også sverddragerne er sikrest å kjønnsbestemme utfra om de har gonopodium (= hanner) eller vanlig, trekantet gattfinne (= hunner, evt. ungfisker).

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Kjønnsforskjeller hos fisk'

 

© 1999, Aquarium World