Aquarium WorldFISK:

Hva er en
akvariefisk
Antall arter

Artspresentasjoner
Populærnavn
Vitenskapelige navn

Kjønnsforskjeller

 
 
 
Kjønnsforskjeller hos maller
I gruppen maller (orden Siluriformes) inngår så mange forskjellige fisker - som bare er fjernt beslektet med hverandre - at det er vanskelig å finne noen generelle kjønnsforskjeller som går i gjen. Som hovedregel gjelder imidlertid også her at hannene overveiende er slankere og har større finner enn hunnene. Hos noen arter har hannene børster eller tentakler på hodet, mens hunnene mangler slike (eller bare har dem lite utviklet). Hos noen mallearter blir hunnene større enn hannen (hvilket kan være en fordel fordi hun skal produsere mange egg), mens hos atter andre er det hannene som blir størst (som også kan være en fordel hos arter hvor hannene skal forsvare et revir/territorium).
Typiske kjønnsforskjeller hos maller
Eksempler fra tegningen
På pansermaller, Corydoras sp., er kjønnsmodne hunner nesten alltid noe større enn hannene og med noe større bukomfang. Dette er imidlertid vanskelig å se uten mye trening.

En kjønnsforskjell hos pansermaller, som av og til omtales i litteraturen, går på ryggfinnens form. Det kan se ut som om hannenes ryggfinne er noe mer høyreist (rettere vinkel) enn hos hunnene. Likeså virker hunnenes ryggfinne gjerne noe mer avrundet. I praksis er vår erfaring imidlertid at dette blir mer gjetting enn praktisk kjønnsbestemming.

Kjønnsmodne hanner hos mange av artene i slekten Ancistrus (algespisere) har tydelig "skjeggvekst" på snuten. Hunner kan også ha dette, men nesten alltid i langt mindre omfang..

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Kjønnsforskjeller hos fisk'

 

© 1999, Aquarium World