Aquarium WorldFreshwater

AKVARIEPLANTER:

Planter fra gartneriet

Belysning

Gjødsling

Artslister

 
 
 
Artslister - akvarieplanter
Det finnes svært mange forskjellige akvarieplanter å velge mellom, og den lidenskapelige samleren vil ofte etterhvert arbeide for å skaffe seg sjeldenheter og uvanlige planter. Da vil spesiallitteraturen være et viktig hjelpemiddel.

Planter er en naturlig og viktig del av de fleste ferskvannsakvarierFor gjennomsnitts-akvaristen er det sjelden aktuelt å lete etter andre planter enn de 50-60 som hører til "standard-utvalget" i handelen. Som en service for dere alle, lister 'Aquarium World' flertallet av disse, med en kort beskrivelse av opprinnelse (hvor de finnes i naturen), relativt lysbehov, temperatur-krav, samt litt om deres generelle egnethet som akvarieplanter, inklusive pH-toleranse og spesielle krav til hardhet. Du kan velge om du vil se listene sortert alfabetisk på navn, etter lysbehov, etter temperaturkrav, eller etter pH-toleranse.

Alfabetisk sortering
Se plantelistene sortert alfabetisk etter vitenskapelig navn (bare svært få akvarieplanter har norske populærnavn).

Side 1: Alternanthera til Crinum
Side 2: Cryptocoryne til Echinodorus
Side 3: Egeria til Myriophyllum
Side 4: Nymphaea til Vesicularia


Sortering etter lysbehov
Se plantelistene sortert etter deres relative lysbehov (se forklaring ved å følge denne linken). Vær oppmerksom på at slike inndelinger alltid vil bli omtrentlige, og derfor bare kan anvendes som rådgivende.

Side 1: Lavt lysbehov
Side 2: Middels lysbehov
Side 3: Høyt lysbehov
Side 4: Meget høyt lysbehov


Sortering etter temperaturkrav
Se plantelistene sortert etter deres temperaturkrav. På grunn av at mange planter kan vokse innenfor store temperaturområder, blir det nødvendigvis en del arter som gjentas i flere av listene. Vær oppmerksom på at slike inndelinger alltid vil bli omtrentlige, og derfor bare kan anvendes som rådgivende.

Side 1: 14-18 ºC
Side 2: 19-21 ºC
Side 3: 22-26 ºC
Side 4: 27-30 ºC


Sortering etter pH-toleranse
Se plantelistene sortert etter deres toleranse overfor pH-verdier. På grunn av at mange planter har stor spennvidde i pH-toleranse, blir det nødvendigvis en del arter som gjentas i flere av listene. Vær oppmerksom på at slike inndelinger alltid vil bli omtrentlige, og derfor bare kan anvendes som rådgivende.

Side 1: pH < 6,0
Side 2: pH 6,0-7,5
Side 3: pH > 7,5


© 1999, Aquarium World