Aquarium WorldFreshwater

AKVARIEPLANTER:

Planter fra gartneriet

Belysning

Gjødsling

Artslister

 
 
 
Akvarieplanter og belysning
Uten tilstrekkelig lys er det umulig å få akvarieplantene til å trives. I tropene får de fleste vannplanter en lysstyrke på 20.000 til 40.000 Lux. Har man da i det hele tatt noen mulighet til å gi dem riktige forhold i akvariet?

Hvor mye lys på akvariet?
Dersom man utstyrer et 60 liters akvarium med ett 18 W dagslysrør - slik det svært ofte gjøres - oppnår man i beste fall 8.000 Lux ved overflaten, og kanskje 3-4.000 Lux på bunnen av akvariet! Det burde si seg selv at man da kan få problemer med alle bortsett fra de aller minst lyskrevende plantene. Med to lysrør på samme akvarium viser imidlertid erfaringer at de aller fleste planter trives noenlunde bra. Enda bedre er det å bruke enda flere lysrør eller kvikksølvdamp/metallhalogen-lamper, men dessverre er det få av de standardakvariene som finnes på det norske markedet, som er tilpasset for dette.

Tabellen nedenfor er kun ment som en omtrentlig retningsgiver for valg av belysning. Det er svært mange faktorer som spiller inn på effekten man får av lyset (f.eks. fargetype av lysrør, kvaliteten på lysreflektorer, hvor rene eventuelle dekkglass er, hvor høyt over vannflaten rørene er montert, m.v.). For ikke å gjøre tabellen for komplisert og forvirrende baserer vi oss derfor her på bruk av dagslysrør i akvariets fulle lengde. En blå sirkel angir behov for ett rør; to sirkler - to rør; osv. Symbolet for spotlight indikerer ca 250 til 400 W kvikksølv hhv. metallhalogenlamper (avhengig av dimensjonen på akvariet, høyde over vannflaten, etc).
Akvarieplanters relative lysbehov; hvordan dekke det med lysrør/damplamper. Se tekst for forklaring.
Konklusjonen må altså bli enten å kjøpe tilstrekkelig belysning, eller å velge kun planter som har begrenset lysbehov.

Hvor lang belysningstid?
Hvor lenge skal akvariebelysningen være tent? I tropene varer en dag alltid temmelig nøyaktig 12 timer. Dette er derfor også den daglengden som de fleste akvarieplantene er fysiologisk innstilt på. La akvariebelysningen stå på i ca 12 timer, og ha tilsvarende ca 12 timer mørke hver natt. Da trives plantene best.

For svak belysning kan til nød kompenseres med litt lengre belysningstid, inntil ca 14 timer. Lengre dag enn dette vil plantene imidlertid vanligvis ikke kunne nyttegjøre seg, og vi får dårligere, heller enn bedre plantevekst. Algene derimot kan nyttegjøre seg lange dager, og benytte for lang belysningstid til å ta overhånd i akvariet.

© 1999, Aquarium World