Aquarium WorldFreshwater

AKVARIEPLANTER:

Planter fra gartneriet

Belysning

Gjødsling

Artslister

 
 
 
Akvarieplanter
I de fleste akvarier er plantene like viktige som fiskene. Planter er et naturlig og dekorativt innredningsmateriale. Dessuten skaper de naturlige omgivelser med skjulesteder for fiskene, og bidrar til å opprettholde vannkvaliteten og stabilisere miljøet. Planter reduserer innholdet av nitrogenholdige forbindelser i vannet ved at de tar det opp som næring.
I de fleste akvarier er planter like viktige som fiskene. Plantene har både estetiske og biologiske oppgaver.
Hvor kommer akvarieplantene fra?
De fleste plantene vi holder i våre akvarier stammer opprinnelig fra Sør-Amerika og Asia, men noen er også nordamerikanske og afrikanske. I dag blir de fleste plantene produsert i store gartnerier. Det norske markedet forsynes først og fremst av produsenter i Danmark og Nederland.

I dag blir de fleste akvarieplantene produsert i store gartnerier, som her hos Aquaflora bv., Nederland'Aquarium World' presenterer de viktigste planteartene i handelen, med oversikt over viktige fakta som opprinnelse, lysbehov, temperaturkrav, behov relatert til vannkvalitet, egnethet for akvariehold osv. Følg denne linken til våre artslister.

Akvarieplanter leveres i potter
Planter som dyrkes i gartnerier i Europa blir nesten alltid levert i potter med steinull som vekstmedium. Du kan lese mer om gartneriproduksjon av planter og fordelene med dyrking i potter ved å følge denne linken.

Les deg til mer kunnskap!
Akvarieplanter er en hel liten "hobby i hobbyen" - den planteinteresserte akvaristen kan lett gjøre dyrking og samling av vannplanter til et særdeles spennende og lærerikt interessefelt. Som innenfor så mange andre områder, vil 'Aquarium World' etterhvert øke omfanget også av stoff om akvarieplanter. Foreløpig kan du f.eks. lese litt om 'planter og belysning' og om 'behovet for gjødsling'.

Det er imidlertid ikke vår ambisjon å bli altomfattende. Dersom du vil vite mye mer - og helst med en gang - anbefaler vi deg å gå til litteraturen. Vi har plukket ut noen bokforslag om akvarieplanter allerede; følg denne linken.

© 1999, Aquarium World