Aquarium WorldFreshwater

AKVARIEPLANTER:

Planter fra gartneriet

Belysning

Gjødsling

Artslister

 
 
 
Akvarieplanter fra gartneriet
Noen tradisjonelle akvarieplanter, som f.eks. Egeria og Cabomba, er utpregede vannplanter som tilbringer hele sitt liv nedsenket i vann. Det er lett å tro at det bare er slike "ekte" undervannsplanter som kan trives i akvarier. Det er imidlertid ikke tilfellet. Faktisk er langt de fleste av de vanlige akvarieplantene såkalt amfibiske planter, som kan leve både over og under vann. Dette utnyttes effektivt i moderne gartneriproduksjon av disse akvarieplantene.
De fleste akvarieplanter som omsettes i dag er gartneriproduserte og leveres i potter med steinull som vekstmedium
Planter i naturen
I de fleste tropiske strøk vil vannstanden i elver og innsjøer svinge betydelig mellom tørke- og regntid. I den tørre tiden av året kan planten bli stående langt oppe på land, men til gjengjeld får den da mer lys enn normalt og har muligheten til hurtig å vokse seg stor og kraftig, og samle opplagsnæring. Når regnet kommer, og vannstanden igjen stiger, innstiller planten seg på et liv i nedsenket tilstand og benytter de oppsparte energireservene til hurtig å danne nye undervannsblader.

Planter i gartneriet
Når amfibiske akvarieplanter dyrkes på land (det vil si; de står alltid med røttene i vann), vil de på samme vis lett tilpasse seg akvarieforholdene når de kommer fram til bestemmelsesstedet. I og med at overvannsbladene som de har utviklet i gartneriet er stivere og mer solide enn undervannsbladene, tåler de transport og håndtering langt bedre enn hva planter dyrket under vann ville ha gjort. Dessuten er rotnettet godt beskyttet i vekstmediet (steinullen) i plastpotten. Planter som står i potter kan lett flyttes og håndteres uten at røttene skades.

Selv om planten leveres i potte når du kjøper den, skal den tas ut av potten før den plantes i akvariet ditt!Planter i akvariet
Når du får planten hjem skal den tas ut av potten, og steinullen må fjernes forsiktig slik at røttene kan spres ut i akvariets bunnlag.

Planter som er dyrket over vann tilpasser seg også lettere seg de spesifikke vann- og lysforholdene i ditt akvarium. Om plantene var dyrket under vann ville de derimot ha vært tilpasset vekstbetingelsene i gartneriet og hatt større problemer med å etablere seg i ditt akvarium. De hadde heller ikke hatt noen ekstra energi-reserver for hurtig omstilling.

© 1999, Aquarium World