Aquarium WorldFreshwater

AKVARIEPLANTER:

Planter fra gartneriet

Belysning

Gjødsling

Artslister

 
 
 
Trenger akvarieplanter gjødsel?
Akkurat som plantene i hagen, kan heller ikke akvarieplanter vokse tilfredsstillende uten at de tilføres næring. Noen næringsstoffer, først og fremst nitrater og fosfater, vil bli tilført i rikelige mengder via fiskenes ekskrementer (se vår omtale av nitrogensyklusen). Disse skal derfor ikke finnes i en riktig plantegjødsel for akvariebruk. Mange nødvendige mikronæringsstoffer vil derimot fort bli mangelvare dersom vi ikke gjødsler akvariet.

Hovedtyper av gjødsel
Det finnes grovt sett tre hovedgrupper av plantegjødsel som kan komme i betraktning;
Bunnlagsforbedrer - næringsdepot som tilføres bunnlaget ved oppstart av akvariet
Fullgjødsel - som kan være i flytende (for tilførsel til vannet) eller fast form (for tilførsel til bunnlaget).
Jern- og sporstofftilskudd - for tilførsel av særlig flyktige mikronæringsstoffer

Bunnlagsforbedrer blandes med akvariegrusen før akvariet fylles med vann. Følg produsentens anvisninger. Vanligvis er produktet i pellets- eller granulatform og skal blandes inn i 1/3 til 1/2 av grusen. Den resterende, rene grusen legges til sist oppå. Bunnlagstilsetningen har som oppgave å forandre den sterile akvariegrusen til et næringsrikt vekstmedium. På den måten får plantene mulighet til å begynne å vokse og utvikle sunne røtter med det samme de settes i akvariet. Samtidig bedres de mikrobiologiske og bakterielle forhold i akvariet. Tetra Initial Sticks™ er en populær bunnlagsforbedrer; en humusblanding i pelletsform, som inneholder et vidt spekter av næringsstoffer, inklusive organiske jernkomplekser.

Fullgjødsel skal tilføre nødvendige næringsstoffer som forbrukes etterhvert. Den må derfor tilføres regelmessig; ofte når det er mange og/eller hurtigvoksende planter i akvariet; sjeldnere når det bare er få og sentvoksende planter. Det er imidlertid viktig å følge produsentens anvisninger og ikke blande gjødsel fra forskjellige produsenter, da man i så fall risikerer overdosering av visse næringsstoffer. Blant populære fullgjødsler på det norske markedet er f.eks. Tropica Master Grow™ og Tetra Crypto™ - førstnevnte flytende, sistnevnte i tablettform. Tetra Crypto™ anbefales brukt i kombinasjon med jern- og sporstoffblandingen Tetra FloraPride™.

Jerntilskudd kan være spesielt viktig i Norge, hvor jerninnholdet i drikkevannet de fleste steder er ekstremt lavt. Noen produsenter angir imidlertid at de allerede har blandet jern i basisgjødselen, da kan ekstra tilskudd være risikabelt. Snakk med din akvarieforhandler for råd. Mer generelle sporstoffblandinger (f.eks. Tetra FloraPride™) anvendes dersom de nødvendige stoffene ikke inngår i fullgjødselen som anvendes og produsenten anbefaler en slik kombinasjon.

Mer erfarne og avanserte akvarister vil ha stor glede av å tilføre akvariet karbondioksid (CO2), som ytterligere bedrer planteveksten. Dette vil vi skrive mer om på 'Aquarium World' siden. Følg med for oppdateringer.

© 1999, Aquarium World