Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
 
Det biokjemiske filtreringsbehovet
Plantevekst og produksjon av smådyr i et vanlig akvarium er utilstrekkelig til å holde fiskene med nok mat. Derfor tilfører vi fiskefôr. Med den regelmessige fôringen tilføres både uorganiske og organiske stoffer. Bare en forsvinnende liten del (kanskje 1/10) av disse stoffene blir brukt av fiskene. Resten kommer ut igjen i ekskrementene, og inngår i forskjellige nedbrytningsprosesser. Den viktigste av disse er nitrogen-syklusen:
Forenklet skissering av nitrogensyklusen
Den første nedbrytningen av fôret skjer i fiskenes fordøyelsessystem. Proteiner i fôret skilles ut av fisken i form av ammonium, urinsyre og aminosyrer. Urinsyren og aminosyrene brytes videre ned av bakterier, og ender også opp som ammonium. Ammonium er i seg selv ikke spesielt farlig, men desto høyere pH i akvarievannet stiger over 7, desto mer av ammoniet vil foreligge som ammoniakk - som er dødelig giftig for fiskene i selv ganske små konsentrasjoner.

Andre bakterier bryter ned ammoniet til nitrit - som også er svært giftig og årsak til mange dødsfall i nystartede akvarier. Ytterligere andre bakterier omformer nitritten til nitrat - som er lite giftig. Nitratet på sin side, vil delvis bli tatt opp av plantene, og delvis også bli omdannet til nitrogenholdige gasser som forsvinner til luften. Dersom nitratinnholdet i vannet er svært høyt, er det stor risiko for forsterket algevekst i akvariet.

© 1999, Aquarium World