Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
Skylling av Eheim Ehfisubstrat, som er et meget porøst bakteriesubstrat for biologisk filtreringBiologisk filtrering
Biologisk filtrering er vannrensing basert på effekten av biologiske prosesser - først og fremst prosesser drevet av bakterier. Det er her vi kan hjelpe akvariemiljøet til å få en bedre nedbrytning av avfallsstoffene, slik at vi unngår et organisk forurenset vann og ammoniakk- eller nitrit-forgiftning.

Hvordan oppnå biologisk filtrering?
I alle mekaniske filtre som har vært i drift en stund vil det etterhvert vokse bakterier på filtermaterialet. Et utvendig, mekanisk filter som er fylt med grove filtermaterialer, såvel som et innvendig filter med svamp-patroner, vil dermed faktisk kunne fungere som et brukbart biologisk filter også, så sant det behandles riktig. For en fullgod biologisk filtreringseffekt må filteret imidlertid settes opp med filtermedium Lava er også et porøst materiale som egner seg som biologisk filtermedium. Overflate i forhold til volum er imidlertid mindre enn for de mest avanserte spesialmediene, slik at større filtre kreves for å få samme effekt.som er spesielt laget for å få gi gode vekstbetingelser for bakterievekst. Det aller viktigste i så måte er at materialet er porøst og har en størst mulig overflate i forhold til volum. Desto mer porøst materialet er, desto mindre filtervolum behøver man for å oppnå tilstrekkelig filtrering. Med såvidt små filtre som man vanligvis er tvunget til å benytte på hjemmeakvarier (ofte bare 3-5 liter volum) er en best mulig utnyttelse svært viktig.

© 1999, Aquarium World