Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
Hvordan filtrererer man vannet?For mekanisk hurtigfiltrering er innvendig filtre svært velegnet
Det finnes grovt sett fire hovedgrupper av filtreringsmetoder:

- mekanisk,
- biologisk,
- kjemisk, og
- adsorptiv.

De fire metodene har ulik betydning og viktighet i ulike akvarier. Man må imidlertid som regel regne med at mekanisk er en fordel, biologisk er absolutt 100% nødvendig, kjemisk har liten interesse for norske akvarister, og adsorptiv kan være greit en gang i blant.

Mekanisk filtrering,
dvs fjerning av partikler, er forholdsvis enkelt å oppnå og kan stort sett gjøres med alle filtertyper, selv de enkleste og rimeligste. Ved spesielt store utfordringer (f.eks. om man har fisk som graver mye i bunnlaget) kan det imidlertid kreves ekstra effektive mekaniske filtre. Et innvendig filter som er dimensjonert for den aktuelle akvariestørrelsen gjør imidlertid nesten alltid en god nok jobb. Om filteret er utstyrt med en svamp-patron er det i tillegg svært lett å rengjøre.

Biologisk filtrering,
dvs vannrensing ved hjelp av biologiske prosesser, krever noe ekstra omtanke. Du kommer ikke utenom behovet for biologisk filtrering, medmindre du er en meget erfaren og dyktig akvarist som holder svært få fisker i akvariet (i forhold til vannvolumet). Like fullt syndes det veldig mye mot dette.

Svamp-patroner fungerer greit som mekanisk filtermedium, men har forholdsvis liten effekt for biologisk filtreringFor å spare noen hundrelapper kjøper alt for mange nye akvarister små innvendige filtre med svamp-patroner som sjelden eller aldri klarer å holde tritt med den organiske avfalls-belastningen akvariet utsettes for. Følgen blir ofte uklart vann og syke eller døde fisker. Akvaristen bruker masse penger på nytteløse vannklarningsmidler og medisiner, kjøper nye fisker gang på gang, og går til slutt lei av hele akvariehobbyen. Svært ofte skyldes alt sammen at man gikk for det billigste tilbudet i stedet for det beste tilbudet da man startet Utvendige intervall-filtre, som dette fra Eheim, er spesielt effektive for biologisk filtreringopp og kjøpte filteret!

Dersom du ikke er helt sikker på at du kan kontrollere den organiske belastningen på akvarievannet på andre måter (f.eks. ved å fôre helt korrekt og å tilpasse antallet fisker nøyaktig i forhold til vannvolumet) vil vi anbefale at du kjøper et utvendig motordrevet filter allerede fra starten. Slike filtre koster litt mer, men gir samtidig muligheten for en nøyaktig tilpasning av filtermaterialet for de spesifikke behovene som finnes i ditt akvarium. Ikke minst kan de gi førsteklasses, effektiv biologisk filtrering.

Adsorptiv filtrering,
hvilket vanligvis innebærer vannrensing ved hjelp av aktivt kull, dreier seg om fjerning av gifter og/eller fargestoffer som er løst i vannet. Kullet som vannet filtreres over legges enklest inn i et utvendig filter, men det finnes også spesielle (om enn noe mindre effektive) kull-patroner for bruk i innvendige filtre. Kullfiltrering er uansett noe man vanligvis behøver bare til spesielle oppgaver, og ikke det man skal ta mest hensyn til ved valg av filter til sitt akvarium.

© 1999, Aquarium World