Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
 
Mekanisk filtrering
Mekanisk filtrering har til hensikt å fjerne partikler. Filterets effektivitet er avhengig av type filtermateriale (grovhet og evne til å holde fast partikler) og vanngjennomstrømningen.

I akvarier med bare få og små fisker kan man ofte klare seg uten mekanisk filtrering i det hele tatt. Er det på den annen side mye partikler i vannet - særlig fôrrester og ekskrementer - bør man ha et kraftig mekanisk filter som renses ofte. Dermed unngår man at de organiske partiklene råtner og forurenser vannet.

Hvordan oppnå mekanisk filtrering?Eksempler på mekaniske filtermedier av ulik grovhet
Innvendige filtre med svamp-patroner gjør en god jobb på mindre akvarier, men i store akvarier eller ved svært grumset vann vil et utvendig filter være bedre. Et utvendig filter må ikke fylles helt opp med filtervatt. Det gir en meget dårlig filtreringseffekt, og filteret vil fort gå tett. For å få best mulig effekt må filteret settes opp med flere påfølgende lag av ulik grovhet; først et eller to lag forfiltre (grovfiltre), tilslutt et lag med fin filtervatt (perlonvatt) som tar de aller minste partiklene. I mellom disse kan det eventuelt plasseres filtermedier for biologisk, kjemisk eller adsorptiv filtrering.

© 1999, Aquarium World