Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
 
Teknikk
Det er vanlig å betrakte et akvarium som et lite stykke natur, og forsåvidt er det mye sant i dette. Ingen annen form for dyrehold kan gjøres så naturtro, med livsvilkår for dyrene som ligger så tett opp til deres naturlige livsmiljø. På den annen side er det fort gjort å misforstå dette og tro at akvariet er et stykke natur som steller seg selv, slik den ville naturen gjør.

Biologisk likevekt
De fleste akvarister har hørt om hvor viktig det er å oppnå biologisk balanse i akvariet; at akvariet må komme i 'biologisk likevekt'. Strengt tatt finnes det imidlertid ingen slik likevekt i et akvarium: For å få akvariet til å utvikle seg slik vi ønsker og se vakkert ut, behøves det menneskelige inngrep og tekniske hjelpemidler. Hvor mange inngrep og hva slags hjelpemidler avhenger av hvilken type akvarium vi vil holde og hvor dyktige vi selv er til å tolke de signalene som kommer fra akvariet innvånere.

Et regelmessig vedlikehold, hvor vi hele tiden justerer utvikling med små, korrekt tilpassede inngrep, gir et mer lettstelt akvarium enn et som baseres på "skippertak" nå og da. Desto dyktigere akvaristen er til å tolke biologiske signaler, desto færre tekniske hjelpemidler behøves.

Det tekniske akvariet
Svært ofte treffer vi på akvarister som sier at mange (eller alle) moderne tekniske hjelpemidler er unødvendige i akvarieholdet. Argumenter av typen "jeg har drevet med akvarier i 40 år, og aldri brukt filter" er slett ikke uvanlige, og i noen av tilfellene er de sannsynligvis også sanne og velmente råd. Den viktigste årsaken til at noen i det hele tatt har begynt å drive akvarier uten hjelpemidler som anses som selvfølge i dag (f.eks. filter) er nok den at man for 30-40-50 år siden hadde langt mindre velegnet utstyr å velge i - og det kostet forholdsvis mye mer penger enn det gjør i dag. Det lever helt sikkert ennå akvarister som i sin spede barndom var nødt til å drive akvarier uten både kunstig lys og kunstig varme - men det betyr ikke at det er lett å klare seg uten det. Verden går tross alt fremover - også i akvaristikken.

Det også viktig å huske på at det er forskjell på en akvarist med 40 års erfaring, som kanskje har måtte lære mye med prøving og feiling (og X antall døde fisker underveis), og på en som forventer å få akvariet til å fungere og se vakkert ut så fort som mulig - helst fra første dag.

Der kommer hjelpemidlene inn. De er nettopp det; hjelpemidler! Det er mulig å klare seg uten mange hjelpemidler i akvariet, akkurat som det er mulig å klare seg uten hjelpemidler på kjøkkenet (det går an å lage mat over et bål i hagen). Du kan imidlertid regne med at et liv uten hjelpemidler er mer komplisert og mer risikabelt.

'Aquarium World' hjelper deg
For å hjelpe deg til å gjøre de riktige valgene av tekniske løsninger - hjelpemidler og vedlikeholdsarbeide - for ditt akvarium, vil disse websidene gradvis fylles opp med nyttig informasjon. I første omgang kan du ta en kikk på våre sjekklister for nye akvarister, men vi anbefaler også videre surfing utfra menyen over til venstre.

Dersom det er noen informasjon du spesifikt savner, kan du f.eks. legge inn et spørsmål på vårt diskusjonsforum.

© 1999-2000, Aquarium World