Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
Vann - et problemområde
Som mennesker har vi en rimelig god forståelse av hva det vil si å ha dårlig luft (en astmatisk ikke-røyker i et røykeom på Gardermoen har det ikke bra!), men vi kan ikke forstå fiskenes problemer med dårlig vannkvalitet like intuitivt.

Fiskene tilbringer hele sitt liv i vann, på samme måte som vi mennesker tilbringer vårt liv i luft. En av de praktisk største forskjellene på disse to levestedene er hvor det blir av avfallsstoffer som matrester, ekskrementer og urin. Menneskene sender mye av sitt avfall på søppelhaugen, men ekskrementer og urin har vi fortsatt en tendens til å hive ut i havet (!). Iallfall blir vårt avfall ikke svevende rundt i luften; vi blir ikke nødt til å leve midt oppi det og til å puste det inn.
Et vakkert akvarium avhenger av at vannkvaliteten er riktig
Fiskene må leve i sitt eget avfall
Fiskenes ekskrementer og urin, og fôr-rester såvel som døde og råtnende planterester m.v., blir værende i vannet. Avfallsproduktene havner i det samme vannet som fiskene lever i og puster i. I et lite og overbefolket (eller heter det "overbefisket"?) akvarium kan avfallsmengdene lett bli svært store og medføre dramatiske endringer i vannkvaliteten. Avfallsstoffer kan forgifte vannet ved at de omdannes til giftige forbindelser som ammoniakk og nitrit, og de kan påvirke vannparametre som f.eks. pH (surhetsgraden).

Annet som påvirker vannet
De fleste har hørt om sur nedbør og hvilke ekstreme virkninger det kan ha på livet i vann. Selv om dette problemet er på tilbakegang i Norge, er det like fullt et ufravikelig faktum at vannverksvannet i mange områder er langt surere enn hva mange fiskearter foretrekker. Dessuten er vannet i Norge overveiende alt for bløtt til at tropiske fisker og planter vil kunne trives i det. Vi må altså justere vannverdiene til et nivå som passer fiskene før vi anvender det i akvariet.

Mange vannverk tilfører klor - som ikke bare dreper bakterier, men også er skadelig for fisker. Fra tid til annen tilsettes buffere for å gjøre vannet mindre surt, mindre aggressivt overfor ledningsnettet. Derfor kan vannkvaliteten svinge; - du kan aldri stole på at vannet i dag har nøyaktig samme kvalitet som det hadde i går.

Konklusjon
Akvarister må ta vann og vannkvalitet alvorlig. Vannets kvalitet må kontrolleres regelmessig og justeres i henhold til fiskenes (og plantenes) behov når det er nødvendig. Filtreringsutstyr må være så godt og effektivt at det takler den belastning det spesifikke akvariet utsettes for, og de regelmessige vedlikeholdsrutinene må være lagt opp slik at vannkvaliteten ikke kommer til å lide.

© 1999, Aquarium World