Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
 
Totalhardhet - GH
Forkortelsen GH er tysk for "Gesamt-Härte", eller på norsk "Total-hardhet". Totalhardheten er et mål på innholdet av jordalkalimetaller (først og fremst kalsium og magnesium) som er løst i vannet, og oppgis i °dH. Avhengig av hvor mange grader hardhet vannet har, snakker vi om bløtt vann eller hardt vann.

Skalaen blir ofte delt inn som følger:

Meget bløtt vann:
        Bløtt vann:
        Hardt vann:
        Meget hardt vann:
0-2°dH
2-7°dH
7-14°dH
Over 21°dH

Hva skal GH være?
Akvarielitteraturen omtaler ofte for hardt vann som et problem i akvarier. Det skyldes imidlertid at det meste av litteraturen opprinnelig er skrevet for mellom-europeiske forhold, for områder hvor GH ofte ligger på 20-30°dH. Mange steder i Norge har vi imidlertid et ekstremt bløtt vann, ofte med en hardhet Testing av GH gjøres enkelt med en indikatorløsning som dryppes i vannprøven inntil man får et fargeomslag fra rødt til grøntpå under 1°dH. Dette er for lavt for de fleste fisker (se eksempler nedenfor). Vi må derfor justere opp hardheten, og kontrollere at den er riktig ved å foreta en GH-test.

I et vanlig selskaps-akvarium passer det med en GH på ca. 5°dH - en verdi som de fleste fisker (og planter) kan trives med.

Utvalgte fiskearters krav til GH:
Vær oppmerksom på at de fleste av de angitte verdiene kun er veiledende. Du bør absolutt konsultere spesiallitteraturen for alle arter som ikke er spesifikt angitt nedenfor. Generelt viser verdiene idealområdet for oppdrett. De fleste arter tåler en hel del avvik fra dette dersom man ikke er ute etter å formere dem i akvariet.

Neontetra:
        Kardinaltetra:
        Sort tetra:
        Kongotetra:
Øvrige tetraer:

Praktbotia:
Tigerbarbe:
Purpurbarbe:
Praktbarbe:
Sebrafisk:
Kileflekkrasbora:
Gullfisk:
Øvrige karpefisker:

Maller:

Guppy:
Platy:
Sverddrager:
Black Molly:
Øvrige levendefødende:

Dverggurami:
Perlegurami:
Blå gurami:
Kampfisk:
Øvrige labyrintfisker:

Scalare:
Discus:
Sommerfuglcichlide:
Malawicichlider:
Tanganyikacichlider:
Mellomamerikanske cichlider:
Gul indisk cichlide:
Øvrige cichlider:

Regnbuefisker:

1-2 °dH
5-10 °dH
5-10 °dH
4-14 °dH
2-8 °dH

3-5 °dH
3-8 °dH
3-8 °dH
3-8 °dH
5-10 °dH
1-3 °dH
5-10°dH
3-8 °dH

2-10 °dH

15-30 °dH
8-25 °dH
8-30 °dH
20-30 °dH
8-30 °dH

4-8 °dH
5-15 °dH
5-15 °dH
5-15 °dH
3-15 °dH

2-5 °dH
1-3 °dH
2-5 °dH
5-20 °dH
10-20 °dH
5-15 °dH
5-10 °dH
2-10 °dH

5-20 °dH

 

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Vannparametre'

 

© 1999, Aquarium World