Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
 
Vannparametre
Vannkvaliteten bør testes regelmessig. Det er en billig livsforsikring for fiskene. Spesielt kan det være kritisk for nye fisk å bli satt i et akvarium hvor vannkvaliteten avviker mye fra det ideelle. I gjennomsnittsakvariet er det spesielt viktig å kunne teste pH, GH og nitrit.

De vanligste vanntestene baserer seg på flytende indikatorløsninger som dryppes dråpevis i en vannprøveHvordan teste vannparametre?
Det finnes forskjellige hjelpemidler for å teste vannparametre. Testsett basert på indikatorløsninger er de mest populære, dels fordi de ikke koster all verden (fra 70-80 kroner og oppover) og dels fordi de er enkle å bruke samtidig som de er rimelig nøyaktige. De består som oftest av en flaske med kjemikalier som skal dryppes opp i en liten vannprøve. Så teller man enten antall dråper som skal til for å oppnå et fargeomslag, eller også tilsetter et bestemt antall dråper og sjekker fargen man oppnår mot et fargekart, for å avgjøre den aktuelle verdien.

Det finnes også kjemiske indikatorer i pulverform. De er gjerne noe dyrere, men har til gjengjeld lengre holdbarhet. Indikatorer i form av strips eller sticks innsatt med kjemikalier som gir fargeutslag finnes også. Disse teststicksene dyppes helt enkelt i akvariet, hvoretter de aktuelle verdiene kan leses av kort tid etter. Nøyaktigheten er imidlertid ikke fullt så god med disse, men det veies i noen grad opp av at de er så veldig enkle i bruk.

Og endelig finnes det, for en del parametre, elektronisk måleutstyr som gir et svært nøyaktig måleresultat. For den vanlige akvarist er det spesielt elektroniske pH-metere som kan være aktuelle. Slike kan kjøpes forholdsvis rimelig (fra ca 600,- kroner og oppover) og er enkle å bruke.

 

Vannparametre som behandles her:
(det kommer flere etterhvert)
   
pH
Surhetsgraden - surt eller basisk vann?
GH
Totalhardheten - et mål på mengden av magnesium- og kalsiumsalter
Nitrit
Et giftig avfallsprodukt som lett hoper seg opp i akvariet

 

© 1999, Aquarium World