Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
Surhetsgraden - pH
Surhetsgraden, eller pH-verdien, er et mål på hvorvidt vannet er surt eller basisk (jfr. syrer og baser). Skalaen går fra 0 til 14, hvor 0 er maksimalt surt og 14 maksimalt basisk. Vann som hverken er surt eller basisk kaller vi nøytralt. Det har pH på 7,0.

Hva skal pH være?
De fleste ferskvannsfisker har et trivselsområde som ligger mellom pH 5,5 og pH 7,5. I et selskapsakvarium med en vanlig sammensetning av fisk passer det derfor med vann som er svakt surt eller Surhetsgraden, pH, i vannet bør måles regelmessig - og ALLTID før man setter inn nye fisker!nøytralt (pH = 6,5-7,0). Noen arter, f.eks. cichlidene fra Malawi- og Tanganyika-sjøene foretrekker betydelig mer basisk vann, helt opp i mot henholdsvis pH 8,6 og pH 9,2. Det er viktig å kjenne toleranseområdet for pH hos de fisker man har, slik at man er sikker på å gi dem riktige forhold. En god akvariebok bør kunne hjelpe, og etterhvert vil du også finne slike data for stadig flere fisker her i 'Aquarium World'.

Hva gjør man når pH er for lav?
For surt vann kan effektiv rettes opp med tilførsel av en basisk buffer. Dersom problemet stadig vender tilbake bør man vurdere andre virkemidler, så som tilførsel av kalkholdig materiale i bunnlaget eller i filteret. Vær forsiktig! En overdosering av buffere kan lett gi det motsatte problemet - at pH blir for høy! De aller fleste buffere vil også påvirke GH og KH. Kontroller disse!

Hva gjør man når pH er for høy?
For basisk vann kan rettes noe med tilførsel av en sur buffer. Dersom pH er meget høy (og særlig dersom også KH er høy) er dette ofte ikke tilstrekkelig. Finn årsaken til den høye pH/KH. Er det f.eks. kalk i bunnlaget eller i annet innredningsmateriale? Fjern årsaken om mulig, og/eller filtrer over torv. Torv senker både surhet og hardhet i vannet. Følg derfor nøye med på pH, KH og GH med regelmessige tester!

Du kan lese en mer utførlig artikkel om pH og betydningen av vanntesting i akvariet ved å følge denne linken.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Vannparametre'

 

© 1999, Aquarium World