Aquarium WorldTEKNIKK:

Sjekklister
Hjelpemidler
Vedlikehold

Vann
Parametre
Uklart vann

Filtrering
Hvordan
Mekanisk
Biologisk
Kjemisk
Adsorptiv

 
 
 
Mange akvarister plages med uklart vannHvorfor er vannet uklart?
Erfaringer viser at svært mange akvarister plages med grumset og uklart vann. I noen tilfeller er problemet så betydelig og langvarig at akvaristen gir opp sin hobby. Det burde ikke være nødvendig! De fleste tilfeller av uklart vann skyldes svevende mikroskopiske organismer, som infusorier (encellede dyr), bakterier og/eller alger, som har formert seg opp til en så stor bestand at de påvirker sikten i vannet. Den underliggende årsaken er som regel én eller flere av følgende tre alternativer:

smfish2.gif (1010 bytes)Akvariet er nystartet. Et akvarium må alltid gjennomgå en viss innkjøringsfase før de biologiske prosessene fungerer tilfredsstillende. De første dagene eller ukene er grumset vann på grunn av infusorier (encellede dyr), bakterier etc. vanlig. Ofte er det kombinert med høyt innhold av nitrit. Vent til det går over av seg selv. Overdrevet renhold, vasking av grus og filterpatroner, etc. gjør nesten alltid problemet værre! Skift gjerne noe vann, men aldri mer enn ca. 1/3 pr dag (inntil 50% dersom problemet er kombinert med nitrit-forgiftning). Fisker bør ikke settes i akvariet før det har klarnet opp. Dersom det allerede går fisk i akvariet, må fôringen reduseres til et minimum. I motsatt fall kan modningsprosessen ta lengre tid.

smfish2.gif (1010 bytes)Det fôres for mye. Fôringen må alltid tilpasses den mengden av dyr som er i akvariet. Dersom det gis så mye mat at noe blir liggende å råtne på bunnen, vil man alltid få grumset vann. Problemet er nesten alltid kombinert med høyt nitrit-innhold. Fjern fôr som ligger og råtner, skift noe vann (maks. 50% pr. dag), og reduser fôringen. Husk å justere pH og GH på det nye vannet!

smfish2.gif (1010 bytes)Filtreringen er utilstrekkelig. Mengden og typen av filtrering må være tilpasset akvariets størrelse og hva slags og hvor mange fisker som er i det. Store fisker og fisker som graver krever kraftige mekaniske filtre om vannet skal holdes klart. De aller fleste akvarier har så mange fisker i forhold til vannvolumet at et godt biologisk filter også er påkrevd. Følg produsentens anbefalinger for bruken av filteret, både når det gjelder størrelse og valg av filtermateriale.

© 1999, Aquarium World