Aquarium WorldSjekkliste

Stell gjennom året

Fiskene
Gullfisk
Koi
Gullvederbuk

 
 
 
Fiskene i hagedammen
For de aller fleste som anlegger en hagedam, er fiskene det aller viktigste elementet i denne. Det finnes et stort antall forskjellige fiskearter som kan være aktuelle. I den varmeste sommertiden kan til og med en del av de mer hardføre tropiske artene som holdes i akvarier brukes. Det gjelder f.eks. en del cichlider, barber og levendefødende tannkarper. I og med at disse vil få problemer dersom temperaturen går vesentlig under 20°C kan de allikevel ikke anbefales som dambeboere i vårt klima. Tiden de kan holdes utendørs er iallfall svært begrenset.

Derimot finnes det flere mer eller mindre eksotisk utseende kaldtvannsfisker som trygt kan anbefales. De viktigste av disse artene, for norske hagedammer, er uten tvil gullfisken, Carassius auratus, og koikarpen, Cyprinus carpio var. De er hardføre, har iøynefallende, flotte farger og er vanlige i handelen. Dessuten har noen norske dameiere en forkjærlighet for gullvederbuken, Leuciscus idus var.

© 1999, Aquarium World