Aquarium WorldSjekkliste

Stell gjennom året

Fiskene
Gullfisk
Koi
Gullvederbuk

 
 
Koi - japanske fargekarper
Koikarpen - også kalt japansk fargekarpe eller (på japansk) Nishiki-Goi - er en fargerik avlsform av vanlig karpe, Cyprinus carpio, fremavlet i Japan. Nøyaktig når japanerne begynte å interessere seg for karpeavl er usikkert, men man regner med at det er en mer enn 1000 år gammel tradisjon.
Praktfulle koi i 6.-8.000 kroners klassen, hos Nippon Koi Farm, Singapore
I dag er interessen for koikarper meget utbredt i Japan, og det finnes mer enn 100 forskjellige godkjente fargevarianter. Det holdes årlig mange utstillinger av koikarper, både lokalt og nasjonalt, med store premier for de beste fiskene. Det utgis også flere spesialtidsskrifter for utstillere og oppdrettere, og - ikke minst - det arrangeres auksjoner hvor kvalitetsfiskene frembys for salg. De beste utvokste eksemplarene kan fort komme opp i priser på 600-700.000,- kroner eller mer.

Heldigvis er det ikke nødvendig å punge ut med slike enorme summer for å komme i besittelse av en koikarpe. Vi europeere ser gjerne mer på fiskens dekorasjonsverdi enn på dens objektive kvalitet i forhold til utstillingsstandarder. De kostbare utstillingsvinnerne blir derfor overveiende værende i Østen, mens rimeligere fisker eksporteres til oss. I tillegg kommer en vesentlig import av rimelige koikarper fra Israel og Singapore. Koikarpene som selges i Norge kan derfor finnes i prisklasser helt ned i 50-60 kroner for små, enkle eksemplarer og oppover til rundt tusen eller et par tusen kroner for litt mer eksklusiv fisk.

Men uansett eksklusiv kvalitet eller ikke, koikarper er førsteklasses damfisker. De er store og dekorative. Under skikkelige forhold kan de nå størrelser på 70-80 cm, og en vekt på mer enn 7 kg, men igjen er det våre korte og kalde somrer som er det største problemet. Skal man oppnå optimal vekst på fiskene er ekstra varme nødvendig, iallfall om våren og høsten. Koikarpene kan bli meget tamme og tillitsfulle, og vil snart lære å komme opp og spise fra hånden din.

© 1999, Aquarium World