Aquarium WorldSjekkliste

Stell gjennom året

Fiskene
Gullfisk
Koi
Gullvederbuk

 
 
 
Sjekkliste for damplanleggere
Dersom du følger nedenstående punkter ved anlegging og senere stell av hagedammen er du langt på vei til å få en vellykket og vakker hagedam hvor både planter og fisker trives.

Skikkelige materialer er benyttet; foliedammer må være oppført med solid UV-sikker damfolie; betongdammer må være skikkelig utvannet, eller overmalt med giftfri epoxylakk

Dammen får sollys 4-6 timer hver dag

Ingen store løvfellende trær står nær opptil dammen

Dammen er lett tilgjengelig for vedlikehold

Dybden er tilpasset de fisk og planter som skal holdes

Vannliljer og andre planter er satt på vanndyp som passer deres behov

Tilpasset filtreringsutstyr er innstallert i dammer som har så mye fisker og/eller en så liten størrelse at det er nødvendig

Døde og visne planterester fjernes regelmessig

Fiskene fôres tilstrekkelig, men ikke mer enn de spiser opp

© 1999, Aquarium World