Aquarium WorldSjekkliste

Stell gjennom året

Fiskene
Gullfisk
Koi
Gullvederbuk

 
 
 
Dammen om høsten
Høsten er tiden da damsesongen ender og dammen må gjøres klar for overvintringen. Med så ustabilt vær som vi er vant til i Norge, er det vanskelig å sette noen bestemt dato for når sesongen slutter. Vanligvis kan man si at det er i september/oktober.

På denne årstiden er det tydelig at dammens planteliv reduseres og begynner å visne bort. Det er i seg selv ikke skadelig for fiskene, men dersom man har tenkt å overvintre fiskene utendørs bør de visne plantedelene fjernes før frosten setter inn.

Det kan være en god idé å foreta en skikkelig opprensking i dammen mens været ennå er forholdsvis mildt. I små dammer kan man eventuelt gå så langt som til å tømme den helt for vann, slik at alt slammet på bunnen kan fjernes. I dammer som er for store til at en fullstendig tømming er praktisk mulig, fjerner man så mye som mulig av slam og planterester med en finmasket håv. Døde og døende blader fjernes fra plantene.

Benytt samtidig anledningen til å undersøke fiskene for eventuelle skader og parasitter som kan behandles/fjernes før de settes tilbake i dammen eller plasseres i et innendørs kar for vinteren.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Stell av dammen gjennom året'

 

© 1999, Aquarium World